НА ПОРТАЛІ САМІ СВІЖІ, АКТУАЛЬНІ ТА ЗБАЛАНСОВАНІ НОВИНИ
Публікації га порталі не є редакційними статями і відображають виключно точку зору автора.
Редакція порталу може не поділяти суб'єктивну думку автор
а та не несе відповідальності за зміст републікованих материалів і не надає довідок про авторів..
Проте, ми публікуємо всі листи аматорів, адже радіосуспільство України має право чути висловлювання різних аматорів.
Портал надасть можливість висловитись всім, хто причетний до публікації

Mobil Phone UZ1RR  +38 0636173694  

-

 

Ну що, здавалося б слова…
Частина
друга

В першій частині наших мовних досліджень ми дізналися про значення мови в житті кожної нації. З історичним поступом і розвитком людства, утворенням окремих незалежних країн, мови корінних осілих етносів стали державними національними мовами.

Нація – це сукупність різних етносів, що проживають на спільній території в умовах державності, яка набуває ліпших якостей, ніж у кожного етносу окремо. Тому так званий «міжнаціональний конфлікт» в країні не може бути.

У русичів, котрі тисячі років тому, після танення криговика, оселилися на київських пагорбах, була своя давня мова, яка змішавшись з мовою місцевих слов’ян стала називатися згодом українською. У русичів – райдуга (сонячна дуга) у слов’ян – веселка (веселить).

Русичі означає «русяві», себе ж вони називали арійці, тобто лучники, від ар – лук. Звідси латинське arcus, італійське arco – лук, arcobaleno – райдуга, англійське archer – лучник, arc – дуга, arm – рука, грецьке аристократ – володіючий сотнею лучників (багач).

В грамотах князів Святослава, Олега, Ігоря до ромеїв (візантійців) русичі і слов’яни згадувалися як два окремих народи. Тому всі заходи і фестивалі, присвячені так званій «слов’янській культурі» повинні проводитися під назвою «слов’яно-арійської культури».

Коли до влади приходять представники однієї етнічної меншини, споріднені з іншою країною, в країні починається політичний і мовний безлад, з’являються іншомовні слова і терміни, що спотворюють народну мову і самих людей.

Так відбулося з багатьма українськими словами, зокрема словом «діапазон», яке має грецьке походження і означає «двобічно [обмежена] смуга» (діа-пас). В українській мові від давна існує слово «пасмо» яке в різних значеннях означає те саме.

Гірське пасмо, пасмо волосся, частотне пасмо. Тож пропоную замість запозиченого слова «діапазон» запровадити суто українське слово ПАСМО. В самому пасмі можуть бути виділені окремі «частотні смуги» телеграфна, телефонна, цифрова.

В польській мові також є слово pasmo. Ми не запозичуємо його у поляків, просто у нас спільні мовні корені. Англійське слово Band походить від українського «бинда» – смуга, смужка (рос. лента, полоска). Воно означає те саме, що й слово ПАСМО.

Замість заміняти українські літери на латинські наші «мовознавці» замінюють їх на англійську вимову. Прізвище Serga пишуть тепер Serha, бо англомовним так начебто слід вимовляти. Тому не зрозуміло, як англійську літеру H вимовляти українською Х чи Г.

Кілька років тому мені довелося звернутися до УДЦР з пропозицією замінити термін «колективна радіостація» на «гуртова радіостація». Отримав відповідь, що слово «гурт» стосується крупного рогатого скота, тому до радіоаматорів не зовсім підходить.

Було би смішно, якби не було так сумно. Коли в душі не звучить українська мова, тоді всі українські слова здаватимуться якимись не такими, чужими, дивними. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, слід знову прочитати шостий відступ (абзац) .

На цьому ставлю поки що три крапки і прошу всіх українських радіоаматорів, а також причетних до написання і впровадження української технічної термінології взяти до уваги і використання запропоновані зміни до українських слів.

Ваш Юрко, UT5NCНу що, здавалося б слова…
Частина перша

Кожна нація є невід’ємною складовою частиною всесвітньої цивілізації, гарантом та рушієм її розвитку, надбанням і окрасою світу. Мова – це форма існування нації, її самовтілення, природній засіб згуртування людей, найміцніший кордон, що захищає націю від зовнішнього втручання та поступового зникнення.

Тривалий період бездержавності, чужомовного панування, численних людських втрат призвів до знищення витоків української мови, зникнення багатьох самобутніх слів і висловів, затримав її природній розвиток, посіяв в людях невігластво і байдужість.

Сучасні урбанізовані країни формують свої нації не за кольором шкіри чи віросповіданням громадян, а на основі мови та культури корінного народу, чому сприяють освіта та засоби масової інформації. Використання громадянами різних мов створює в країні соціальний і політичний безлад, погіршує економічну ситуацію.

Спрадавна у всіх народів володіння мовою було головною ознакою приналежності людини до свого суспільства. За погану вимову або незнання мови людину могли ув’язнити або стратити як чужинця. За національну ідентичність і за мову проливали свою кров багато народів. «Вони казали йому: скажи «Шибболет», і коли він говорив «Сібболет», бо не вмів інакше вимовити, вони хапали його і стинали. Так полягло тоді сорок дві тисячі» (Судді 12:6).

Тарас Шевченко писав: «Ну що, здавалося б, слова, слова та голос – більш нічого. А серце б’ється, ожива, як їх почує! Знать, від Бога і голос той, і ті слова». Про важливість розмовляти і думати рідною мовою говорить і Святе Письмо: «Коли я молюся чужою мовою, то, хоча розум мій і молиться, але душа моя залишається без плоду» (1-е Корінтянам 14:14).

Поки наші чиновники-мовознавці, сидячи у затишних кабінетах, намагаються надолужити історичні втрати української мови, складаючи свої «академічні» словники і розмовники, віднаходять і відроджують необхідні слова, кожен з нас не повинен залишатися осторонь, адже мова живе і розвивається лише тоді, коли вона активно і масово використовується.

Виходячи з вищесказаного, вболіваючи за українську мову, її технічну складову, пропоную увазі колег одну зі своїх мовних розвідок, яка стосується роботи в ефірі, спілкування, друкованих радіоаматорських і технічних матеріалів. Йдеться про слово Radiostation. Англійською тому, що саме таке написання відповідає нашій мові.

Російське слово «радиостанция» походить від слова «радиоустановка» з спільним коренем «стан» в обох словах. В українській мові від слова «радіоустаткування» з коренем «стат» утворилося слово «радіостація» без літери «н» як в російській мові. Друге «т» в корені «стат» згідно норм української мови змінилося на «ц», подібно до слів «мілітарний» – «міліція», «акт» – «акція» і т.п.

Від давнього українського слова «пристанок» для міжміського гужового транспорту утворилося сучасне слово «станція». В обох цих словах є спільний корінь «стан». Тому «залізнична станція», «автобусна станція», «станція переливання крові», «станція метро» пишуться як і раніше з літерою «н».

Шановні радіоаматори, фахівці з радіозв’язку, медійники, пропоную вам внести зміни в свою мову і документацію, щоб запозичене слово «радіостанція» здобуло нарешті українську вимову і написання Р А Д І О С Т А Ц І Я.

Завдяки вінничанам, котрі першими запровадили вираз «кличний знак» (call sign) замість «позивний», це слово увійшло тепер в ужиток наших радіоаматорів, чим започаткували повернення до автентичності української мови.

Тож й надалі тримаймо себе і нашу рідну мову на патріотичній хвилі!

Ваш Юрко UT5NC