Герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 406

Київ
Про затвердження переліку будівельних робіт, які
не потребують документів, що дають право на їх
виконання, та після закінчення яких об’єкт не
підлягає прийняттю в експлуатацію

Відповідно до частини другої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.
Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 406

ПЕРЕЛІК
будівельних робіт, які не потребують документів, що дають
право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт
не підлягає прийняттю в експлуатацію
п. 1-11
п. 12. Монтаж технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.
Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами оцінки технічного стану та відповідно до вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини за погодженням з власником будівлі, споруди, іншого об’єкта нерухомості.

=============
п. 12. Монтаж технических средств телекоммуникаций и антенных сооружений связи для крепления антенно-фидерных устройств на зданиях, сооружениях, в встроенно-пристроенных помещениях, в / на помещениях контейнерного типа, а также на существующих наземных мачтах с растяжками и на башнях.
Возможность монтажа указанных технических средств телекоммуникаций и антенных сооружений связи для крепления антенно-фидерных устройств определяется по результатам оценки технического состояния и в соответствии с требованиями законодательства по вопросам охраны культурного наследия по согласованию с собственником здания, сооружения, иного объекта недвижимости.
=============
п. 13-19
_______________
Примітки: 1. Дія цього переліку не поширюється на об’єкти, що належать до пам’яток культурної спадщини.
2. Роботи, зазначені у пункті 18 цього переліку, виконуються на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту загального користування, які розташовані в межах смуги відведення, відповідно до затвердженої проектної документації, стандартів, норм і правил.
3. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Повний текст постанови читати тут:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250057520
 

html counterсчетчик посетителей сайта

 

ЯR Studio 2017 UZ1RR