CONTEST NEWS - КОНТЕСТ НОВОСТИ


П О Л О Ж Е Н Н Я
про відкриті заочні змагання учнівської молоді України з радіозв’язку на коротких хвилях

 

1.  Час проведення змагань

Змагання проводяться  з 15.00 до 18.59 за київським часом (на кубок журналу
“Радіоаматор”). Всі інші змагання проводяться з 15.00-16.59 за київським
часом.

                                                  2. Мета змагання

                Метою змагань учнівської молоді України з радіозв’язку на
коротких хвилях є:

     - популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської
молоді;

     - популяризація журналу "РАДІОАМАТОР";

    - активiзацiя роботи колективних та iндивiдуальних дитячих аматорських

  радiостанцiй;

    - підвищення технічної та операторської майстерності юних
радіоспортсменів.

3. Програма  змагань


3.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків
між радіостанціями та спостережень за їх  роботою.

3.2. Вид радіозв’язку: телефон (SSB). Кількість переходів з діапазону на
діапазон для всіх учасників - не більше 40 в змаганнях на кубок журналу
“Радиоаматор” та не більше 20 у всіх інших змаганнях.

3.3. Частоти для роботи: 1840 - 2000, 3600 -3650, 7040 - 7100  кГц.4. Учасники змагань

4.1. У змаганнях беруть участь:

-        команди колективних  радіостанцій;

-        оператори індивідуальних радіостанцій до 18 років включно;

-       оператори індивідуальних радіостанцій більше 18 років;

-        команди колективних спостережних пунктів;

-        радіоспостерігачі.

4.2 Вік операторів колективних  радіостанцій, спостерігачів - до 18 років
включно. Вік визначається за роком  народження.

4.3. До складу команди колективної радіостанції входять  2 - 9  оператори.5. Умови проведення змагань

5.1. Загальний виклик у змаганнях - " Всім, ЮТ ".

5.2. Учасники обмінюються шестизначними  контрольними  номерами, які
складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера
оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років,
оператор №1, зв’язок №5).  Зв’язок з однією і тією ж станцією в турі
зараховується на різних діапазонах.

5.3 Потужність передавача, який використовується для зв’язку в змаганнях
згідно Регламенту аматорького звязку України, відповідно категорії
радіостанції. В змаганнях памяті В.П. Гусєва та змаганнях до дня захисника
Вітчизни потужність передавача не повинна перевищувати 100 Вт.

5.4. Тривалість змаганнь на кубок журналу “Радіоаматор” - 4 години. Змагання
поділені на чотири тури по 1 годині. Тривалість всіх інших змаганнь - 2
години. Змагання поділені на два тури по 1 годині.

5.5.Спостереження за однією і тією ж радіостанцією дозволяється один раз за
тест та на різних діапазонах.

Для спостерігачів двостороннім спостереженням вважається, коли прийняті
обидва позивні та обидва контрольні номери. Одностороннім - обидва позивні
та контрольний номер одного з  кореспондентів. Позивний кореспондента, чий
номер прийнятий, обов'язково  записується першим.

5.6. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

-  при перекрученні контрольного номера, позивного або діапазону в одного з
кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

5.7. Учасник знімається з заліку:

          - при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток № 1);

- при відсутності на титульній сторінці прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, Правил змагань з радіозв'язку  та
Регламенту аматорського радіозв'язку України.6. Звітність

6.1. Звіт  Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді (на
дискеті або через E-mail) за зразком додатку №2, набраному у будь-якому
текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки).

         6.2. Учасники змагань із країн СНД можуть подавати звіти в різному
вигляді, в тому числі і на папері за стандартною формою (додаток № 1).

6.3. Звіти надсилаються на адресу Головної суддівської колегії не пізніше 7
днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту зараховується з першої
календарної доби після дня проведення змагань.

6.4. При відправці звіту електронною поштою або на дискеті (файл обов’язково
повинен мати назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU.txt, разом зі
звітом окремим файлом відправляється титульна сторінка за формою додатка №1.
Наприклад: UR4FWU.tit

6.5. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості
проведених зв’язків.

                  7. Організація, керівництво та суддівство змагань

     7.1. Організація змагань  та  керівництво  ними  покладається  на
лабораторію приймально-передавальних пристроїв УДЦПО.

     7.2. Безпосереднє проведення  змагань  здійснює  суддівська  колегія,
склад якої формує  Координаційно-методична  рада з радіоаматорства і
затверджує директор УДЦПО.

8. Визначення переможців

    8.1. На змаганнях розігруються:


- першість у загальному заліку  серед  колективних  радіостанцій;

- особиста першість серед  індивідуальних  радіостанцій (оператори до 18
років);

- особиста першість серед  індивідуальних  радіостанцій (оператори більше
18 років);

    - першість серед колективних  спостережних  пунктів;

-  першість серед радіоспостерігачів, які мають особистий позивний;

-  першість cеред областей, АР Крим, мм.Києва та Севастополя (тільки в
змаганнях на приз журналу “Радіоаматор”).

   8.2. Підрахунок очок  проводиться  незалежно  від  діапазону. За зв'язок
нараховується 2 очка, з новою областю - 10 очок. Очки нараховуються  на
кожному діапазоні. Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах та
новому турі. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за тур.

   8.3. За двостороннє спостереження нараховується 3 очки, за одностороннє -
1 очко.

   8.4. Переможець з радіозв'язку визначається за сумою очок.

При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за
меншою кількістю проведених радіозв’язків.

   8.5. Першість серед індивідуальних радіостанцій, колективних спостережних
пунктів та радіоспостерігачів підводиться при наявності не  менше 4
учасників у цих підгрупах.

   8.6. Серед областей, АР Крим, мм.Києва та Севастополя першiсть
визначається за сумою очок, набраних умовною збiрною командою з 5-ти
колективних і одної iндивідуальної радiостанцiй.

     8.7. За кожну додаткову радiостанцiю, яка взяла участь у змаганнях вiд
областi, АР Крим, мм.Києва та Севастополя нараховується 1% вiд очок,
набраних умовною збiрною командою.

     8.8. Склад умовної збiрної визначається суддiвською колегiєю за
найбільшими результатами.9. Нагородження

9.1. Переможці змагань нагороджуються дипломами відповідного ступеню
позивного радіостанції, зайнятого місця і прізвищ членів команди.

9.2. Всі учасники змагань дипломами учасників  з зазначенням позивного
радіостанції, зайнятого місця і прізвищ членів команди.

9.3. При наявності фінансування призери змагань нагороджуються цінними

призами або відповідною грошовою премією.10. Термін дії положення

Дане положення діє до прийняття нового.  11. Організаційні питання         За довідками звертатись:

- за телефоном: (0552) 32-45-52  - Бала О. В.

E-mail: ur6gwz@rambler.ru

E- mail: ut5az@km.ru

       - через колективні радіостанції:  UR6GWZ, UT0AZA         Звіти надсилати на адресу:

  73035  радіоклуб "Супутник", вул. 2-га Виноградна 11, м. Херсон-35

      E-mail: ur6gwz@rambler.ru
 


UZ1RR Updated: