CONTEST NEWS - КОНТЕСТ НОВОСТИПроект


ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий Чемпіонат Львівської області по радіозв'язку на ультракоротких хвилях – меморіалу
Нікіти Палієнко US0WA, Володимира Гороховатського UT3WG та Віктора Козеєва UR5WBK
“Марафон Карпати”.1. Організатори змагань:
Львівська обласна організація ТСО України.
Львівське відділення громадської організації “Ліга радіоаматорів України”.
Громадська організація “Фонд радіоаматорської служби”.

2. Мета та завдання змагань.
2.1. Вшанування пам’яті ентузіастів УКХ -зв’язку.
2.1. Проведення радіозв’язків з якомога більшою кількістю радіоаматорів з різних великих QRA- квадратів на різних УКХ діапазонах.
2.2. Популяризація та розвиток УКХ-радіоспорту.
2.3. Залучення молоді до роботи в радіоаматорському ефірі.
2.4. Вдосконалення майстерності радіоспортсменів.
2.5. Виконання вимог диплому VUCC http://www.arrl.org/awards/vucc/ .

3. Строки та місце проведення

3.1.Змагання проводяться:
3.1.1. Щомісячно в два тури (крім травня, липня, вересня, жовтня та листопада).

3.1.1.1. 1-й тур – перша субота місяця з 14:00 до 20:00 за всесвітнім часом UTC.
3.1.1.2. 2-й тур – перша неділя місяця з 03:00 до 08:59 за всесвітнім часом UTC.

3.1.2. Перша субота/неділя травня - зараховується участь в чемпіонаті 1-го району IARU при умові надання копії звіту суддівській колегії.

3.1.3. Перша субота/неділя липня - зараховується участь в “УКХ Польовому Дні” при умові надання копії звіту суддівській колегії.

3.1.4. Перша субота/неділя вересня - зараховується участь в VHF чемпіонаті 1-го району IARU при умові надання копії звіту суддівській колегії.

3.1.5. Перша субота/неділя жовтня - зараховується участь в UHF чемпіонаті 1-го району IARU при умові надання копії звіту суддівській колегії.

3.1.6. Перша субота/неділя листопада - зараховується участь в УКХ меморіалі Марконі при умові надання копії звіту суддівській колегії.

3.2. В 2007 році змагання проводяться з липня.

4. Учасники змагань.

4.1. До участі в Чемпіонаті запрошуються всі українські та зарубіжні радіоаматори.

5. Місце проведення змагань.

5.1. За вибором учасників – в стаціонарних або польових умовах.


6. Умови проведення змагань.

6.1. Діапазони: 50, 144, 432, 1296 МГц.

6.2. Види випромінювання: CW, SSB, FM - згідно частотного плану 1-го району IARU.

6.3. Зв’язки через активні ретранслятори не зараховуються.

7. Групи учасників:

7.1. Індивідуальні радіостанції - всі види випромінювання.
7.2. Колективні радіостанції - всі види випромінювання.

8. Умови змагань та контрольні номери .

8.1. Контрольні номери складаються з RS(T), номера QSO та малого QRA-квадрату.
Наприклад: 599 001 KO20DI.

8.2.Час проведення зв’язку вказується у всесвітньому часі (UTC).

8.3. Повторні зв’язки протягом туру дозволяється проводити на різних діапазонах та різними видами випромінювання (CW, SSB, FM), але не раніше, ніж через 10 хвилин після зв’язку попереднім видом випромінювання.

8.4. Розходження в часі проведення зв'язку відповідних кореспондентів не повинно перевищувати 10 (десяти) хвилин.

8.5. До заліку в кожному турі приймаються результати учасників, які провели 2 (два) або більше зв’язки з різними станціями Львівської , Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей України.

9. Пункти за зв’язки.
9.1.1. Один (1) пункт за кожний зв’язок на діапазонах 50 та 144 МГц.
9.1.2. Чотири (4) пункти за кожний зв’язок на діапазоні 432 МГц.
9.1.3. Десять (10) пунктів за кожний зв’язок на діапазоні 1296 МГц.

9.2. Множник: Загальна кількість різних великих QRA-квадратів на кожному діапазоні.
9.3. Загальний результат: Добуток кількості пунктів за зв’язки на всіх діапазонах на загальну кількість множників.

10. Керівництво проведенням змагань

10.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється організаторами змагань.
10.2. Суддівство здійснює колегія суддів, що узгоджена всіма організаторами змагань.

11. Звіти.

11.1. Звіти приймаються тільки в електронній формі в форматі CABRILLO.
11.2. Звіти надсилати за адресою: ur5wmm@mail.ru
11.3.Результати змагань визначаються за календарний рік, як сума пунктів, набраних в кожному турі.
11.4. Календарний рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня поточного року.
11.5. Термін відправки звітів – не пізніше 15 січня наступного року.
11.6. Допускається відправка звітів після кожного туру окремо.

12. Визначення призерів.

12.1.Підведення підсумків змагань відбувається згідно отриманих звітів.
12.2.При відсутності звіту, зв’язок зараховується, якщо позивний зустрічається в звітах трьох учасників.
12.3.Підведення підсумків змагань закінчується не пізніше 15 квітня оприлюдненням результатів на WEB-сторінці одного з організаторів змагань www.fairs.org.ua .
13. Нагородження.

13.1. Індивідуальні радіостанції України – багатодіапазонний залік.
13.1.1. За перше місце в області – іменна плакетка.
13.1.2 За 2-3 місця – дипломи призерів.
13.1.3. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.

13.2. . Індивідуальні радіостанції України – однодіапазонний залік.
13.2.1. За 1-2-3 місця – дипломи призерів.
13.2.2. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.

13.3. Колективні радіостанції України – багатодіапазонний залік.
13.3.1. За перше місце в області – іменна плакетка.
13.3.2 За 2-3 місця – дипломи призерів.
13.3.3. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.
13.3.4. В підгрупі колективних радіостанцій однодіапазонного заліку немає.

13.4. Зарубіжні Індивідуальні радіостанції – багатодіапазонний залік.
13.4.1. За перше місце в країні – іменна плакетка.
13.4.2 За 2-3 місця – дипломи призерів.
13.4.3. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.

13.5. . Зарубіжні індивідуальні радіостанції – однодіапазонний залік.
13.5.1. За 1-2-3 місця – дипломи призерів
13.5.2. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.

13.6. Зарубіжні колективні радіостанції – багатодіапазонний залік.
13.6.1. За перше місце в країні – іменна плакетка.
13.6.2 За 2-3 місця – дипломи призерів.
13.6.3. За 1-2-3 місця в великому QRA-квадраті - дипломи призерів.
13.6.4. В підгрупі колективних радіостанцій однодіапазонного заліку немає.

13.7. Якщо результат індивідуального переможця багатодіапазонного заліку на любому з діапазонів (50, 144, 432, 1296 МГц) є вищим від результату переможця однодіапазонного заліку, то на його плакетці встановлюються відповідні додаткові таблички.

13.8. Всі учасники, що надіслали звіти, нагороджуються дипломами учасника з вказаними підгрупою та зайнятим місцем.

73, Victor US5WE

Пожелания и предложения по вышеприведенному проекту положения прошу высылать на us5we@fairs.org.ua


UZ1RR Updated: