КАК НАМ ОЗДОРОВИТЬ ЛРУ?

Ведущий раздела
Виталий Яковлевич Кирсей
UY0UA

Размышления, мнения, проблемы и конкретика.

Проект

Декларація

про оздоровлення діяльності ЛРУ та стану радіоаматорства в Україні


Ми, учасники Всеукраїнських Зборів членів ЛРУ щодо оздоровлення діяльності ЛРУ та стану радіоаматорства в Україні, що відбулися в м. Києві … вересня 2008 року в штаб-квартирі ЛРУ по вул. Вадима Гетьмана, буд. … з ініціативи громадськості та Президента Ліги, керуючись засновницькими документами ЛРУ та прагненням покінчити з негативними тенденціями в діяльності Ліги, ганебною практикою сплюндрування радіоаматорства України окремими радіоаматорами та чиновниками від радіоаматорства, сповідуючи здоровий глузд, толерантність, моральність та верховенство права, урочисто проголошуємо наступне:

- всіх нас пов’язує та об’єднує аматорський інтерес до радіо, радіоаматорська ідея, що є вищим пріоритетом в наших аматорських стосунках і діяльності; ми розуміємо: спільнота що, позбавлена найвищого цільового пріоритету, приречена на деградацію і не має майбутнього;
- утворена нами в 1991 році Ліга радіоаматорів України є Національною громадською організацією радіоаматорів, що призвана гармонізувати наші стосунки, сприяти, захищати та об’єднувати нас навколо нашого інтересу, яку ми, в свою чергу, зобов’язуємося поважати, підтримувати та забезпечувати її достойний авторитет;
- ми засуджуємо прояви екстремізму, клановості, аморальності, нездорових амбіцій, злочинності та інших негативних «плям» в радіоаматорському русі та зобов’язуємося їх не припускати; порушення цих зобов’язань тягне за собою ганьбу, громадське осудження та дистанціювання від таких «аматорів»;
- ті з нас, які будуть обрані в керівні органи ЛРУ та її структурних утворень (далі – ЛРУ, Ліга), зобов’язуються служити радіо, радіоаматорам, їх організаціям та виключити випадки використання такого обрання з власного меркантильного інтересу, інших сумнівних інтересів і чванливого ставлення до окремих радіоаматорів; нагороди, звання, посади, окремі досягнення в радіоаматорстві є особистою справою кожного і не змішуються з діловими якостями претендентів на зазначене обрання;
- нашим спільним завданням є забезпечення цікавого, змістовного, насиченого творчою думкою, пошуком, дискусіями, радіоаматорського спілкування поза ефіром и шеками, тобто креативної науково-практично-предметної, видавничої, спортивної, змагальної, дипломної … діяльності Ліги, що надасть можливість збагачувати наше радіоаматорське життя сучасним, динамічним, активним, повноцінним проявленням; для досягнення цього розробляються тематичні проекти, програми, бізнес-плани командами радіоаматорів;
- тематичні проекти, програми, бізнес-плани на конкурсній основі, що підтримані більшістю, повинні стати єдиною підставою для обрання персоналій керівних органів Ліги; виборча система прийняття рішень в ЛРУ потребує реформ;
- ми констатуємо банкрутство застарілої системи безконтрольних заочних національних тестів и чемпіонатів, недосконалість судейської системи, нежиттєздатність ефемерних Комітетів, інших елементів інфраструктури Ліги, що потребує переосмислення та змін, корекції її Статуту;
- предметом постійної турботи Ліги повинні стати Регламент та досягнення гармонійних стосунків з Адміністрацією зв’язку України, Центром УЧН, а також правовий захист радіоаматорів;
- ми впевнені, що тільки на цій основі справа оздоровлення та відродження ЛРУ і радіоаматорства України має шанс на успіх і оновлення.


Дія цієї Декларації часом не обмежується та поширюється на всіх членів ЛРУ.

Підписи учасників зборів
… вересня 2008 р., м. Київ

2000-2008 © Ukrainian radio portal