COLORBAR.gif (956 bytes)

 


МИ РОЗУМІЄМО ВСІХ, ЦІНУЄМО КОЖНОГО РАДІОАМАТОРА!
МЫ ПОНИМАЕМ ВСЕХ И ЦЕНИМ КАЖДОГО РАДИОЛЮБИТЕЛЯ!

We understand everything, we appreciate everyone!
Admin UZ1RR

Zorg: If you want something done, do it yourself. Yep!
Если хочешь, чтобы что-то было сделано, делай это сам. Да!
 

 


Виктор Гончарский
US5WE
 № 133 ___.04.2011 р.Голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Яцуку Петру Петровичу

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3Львівське відділення Ліги радіоаматорів України "Львівський клуб короткохвильoвиків” неприбуткова громадська організація, свідоцтво про державну реєстрацію А00 N378793 від 01/04/1993 року.Шановний пане Голово Національної комісії з питань регулювання зв'язку України!

Ми, радіоматори України, члени Львівського відділення Ліги радіоаматорів України "Львівський клуб короткохвильoвиків”, що підписалися нижче, керуючись Законом України "Про звернення громадян", звертаємося до Вас, щодо порушення наших соціальних і особистих прав та законних інтересів.

11 березня 2011р. набрав чинності ”Регламент аматорського радіозв’язку України” (далі тут - Регламент), що був затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 21.10.2010р. №475.

Ми, радіоаматори України, здивовані і водночас обурені цим новим затвердженим Регламентом.

Звертаємо Вашу увагу і заявляємо, що цей Регламент був розроблений, затверджений і введений у дію без відповідної процедури громадського обговорення.

Радіоаматори України не були вчасно поінформовані про внесені зміни, і внаслідок цього не мали можливості висловити свою позицію, що суперечить законодавству України ТА ПОРУШУЄ НАШІ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА І ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ.

Водночас, затверджений Регламент містить цілу низку неточностей суперечливих означень, недоречних формулювань, термінологічних, фактичних та правописних помилок.

Так у розділі 1, п.1 Регламенту вказано: "Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України” (далі – Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських організацій радіоаматорів України."

У розділі 1, п.4: "Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 року № 1208 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України".

Проте, аналіз Регламенту свідчить, що наведені у таблиці 7 додатку 2 до Регламенту "Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів аматорських радіостанцій (АРС) (за категоріями операторів)" радіочастоти, присвоєні суб’єктам служби аматорського зв’язку та супутникової аматорської служби (радіоаматорам), є наслідком явних помилок у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006р № 815, що також був прийнятий без процедури громадського обговорення.

Відомо, що Міжнародний союз електрозв'язку (ITU) у своїх рекомендаціях виділив радіоаматорській службі Регіону 1, до якого належить і Україна, зокрема ділянки радіочастот: 10,100-10,150 МГц, 14,250-14,350 МГц, 1,240-1,300 ҐГц, 2,300-2,450 ҐГц, 5,650-5,850 ҐГц, 10,0 - 10,5 ҐГц. Ці ж ділянки частот виділені аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку постановою Кабінету Міністрів України від 15.2.2005 № 1208 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України") і зазначені у попередній редакції Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Проте, у таблиці 7 додатку 2 до затвердженого Регламенту ці частоти серед виділених аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку ділянок частот відсутні.

У розділі 10 пункт 3, Регламенту "Залежно від умов проходження радіохвиль та часу АРС РАС рекомендується використовувати такі частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц з дотриманням вимог цього Регламенту.”, однак, частота 14292,0 кГц, в таблиці 7 додатку 2, відсутня..

Таким чином, встановлений у Регламенті розподіл радіочастот суперечить розподілу смуг радіочастот України та рекомендаціям розподілу радіочастот Міжнародного союзу електрозв’язку, що протирічить ратифікованим Україною міжнародним правовим актам.

В Регламенті не визначено механізм переходу діючих АРС з четвертої категорії в третю. Немає чіткого мінімального значення швидкості володіння аматорами кодом Морзе для переходу у першу категорію.

Існування українського радіоаматорства, як такого, ставиться під загрозу в разі реалізації:

- розділу 7 пункту 19.10 Регламенту, що забороняє ”створювати завади прийманню населенням телевізійних сигналів”, у якому повністю відсутні посилання на сертифікаційні та технічні вимоги до клієнтських антенно-фідерних та приймальних пристроїв ефірного, супутникового та кабельного телебачення.

- розділу 3 пункту 5, Регламенту, "Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96р. № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.96р. за № 488/1513”,

- розділу 3 пункту 14,"При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі зв’язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки”

- розділу 4 пункту 2.4, Регламенту,”забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань”

Це фактично прирівнює радіоаматорів до комерційних структур, яким необхідно узгоджувати проекти в санітарно-епідеміологічних та пожежних органах, які ці проекти, відповідно, контролюють.

Заявляємо, що викладені обставини викликали порушення наших прав, закріплених Конституцією України та законодавством України. Вони також завдають нам та іншим українським радіоаматорам моральних збитків та негативно впливають на міжнародний імідж нашої держави.

Про ситуацію, що склалась після затвердження Регламенту, Львівське відділення Ліги радіоаматорів України "Львівський клуб короткохвильoвиків” повідомить міжнародні радіоаматорські та правозахисні організації.

Просимо НКРЗ призупинити дію Регламенту і повернутися до його громадського обговорення.

Керуючись Законом України "Про звернення громадян", залишаємо за собою право звернутися до суду з позовом визнати затверджений рішення НКРЗ від 21.10.2010р. № 475 "Регламент радіоаматорського зв'язку” України таким, що суперечить законодавству України.

Письмову відповідь просимо дати у встановленому законом терміні на адресу "Львівського клубу короткохвильoвиків”: а/с 41, Львів-поштамт, 79000


Голова Львівського відділення
Ліги радіоаматорів України Віктор Гончарський US5WE
"Львівський клуб короткохвильовиків”ПІДПИСИ


free hit counter

dot.gif (43 bytes)

©2010 ЯR WEB Style  

UZ1RR_Updated: четверг, 07. апреля 2011