Buff spacer


Протокол №-1

Засідання Ради Радіоклубу «Волна».
10 березня, 2019 року м. Покровськ, Донецької обл.
Голосування проходило в телефонному режимі
Входять до Ради клубу – 5 осіб.
Присутні – 5 осіб.
Порядок денний:
1. Вибори Голови Ради радіоклубу.
2. Розподіл обов’язків між членами Ради.
3. Реєстрація радіоклубу «Ветеран»
1. Про затвердження порядку денного засідання

СЛУХАЛИ:
Желєзняак М. Г., якій запропонував порядок денний засідання, наведений вище.

СЛУХАЛИ:
Поспелова С.В., UR8IN. який запропонував затвердити порядок денний засідання з трьох питань.

ВИРІШИЛИЛИ::
Затвердити Порядок денний.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Степаненко В. А. UZ1RR який запропонував обрати Головою Ради клубу Желєзняк Миколу Григоровича, UT4IV.
Голосували: за -5 , одноголосно.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИЛИ:
Головою Ради радіоклубу «Волна» обрано Желєзняк Миколу Григоровича, UT4IV.
Голосували "ЗА" - 5.
Одноголосно.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Степаненко В. А. UZ1RR, який запропонував змінити назву клубу "Волна" на назву "Ветеран", яка дійсно відображає мету та цілі об'єднання ветеранів клубу.
ВИРІШИЛИЛИ:
Перейменувати радіоклуб «Волна» в радіоклуб ветеранів-радіоаматорів України "Ветеран"
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято

СЛУХАЛИ:
2. По другому питанню виступив Желєзняк Микола Григорович і запропонував наступний розподіл обов’язків між членами Ради:
1- Степаненко Володимир Антонович, зам. Голови Ради клубу, UZ1RR, м. Чернігів, менеджер дипломної програми клубу, секретар клубу.
2- Поспелов Сергій Володимирович, UR8IN, м. Маріуполь, Донецької обл., інформаційне забеспечення клубу.
3- Марценюк Валерій Пантелеймонович, UT8NV, м. Вінниця, інформаційне забеспечення клубу.
4- Яковлев Валерій Миколайович, UR3GI, м.Генічеськ, Херсонської обл., ведучий «Круглих Столів» радіоклубу.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Поспєлова С.В.., який запропонував доручити Желєзняк М.Г., Степаненко В.А розпочати реєстрацію радіоклубу «Ветеран» в Міністерстві юстиції України.
Голосували "ЗА" - 5. Одноголосно.
Рішення прийнято

На цьому засідання Ради радіоклубу «Волна» було закрите.

Голова засідання підпис Желєзняк М. Г.
Секретар підпис Степаненко В. А.

 

--

web counter