З А К О Н И   У К Р А Ї Н И

 

 

 


 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ                         П О С Т А Н О В А 

                    від 27 січня 2010 р. N 55 

                               Київ 

Про впорядкування транслітерації 
українського алфавіту латиницею 
         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

           N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013 

           N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 } 

     З метою впорядкування  транслітерації  українського  алфавіту 

латиницею Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити  таблицю  транслітерації  українського алфавіту 

латиницею, що додається. 
     2. Внести  до  постанов  Кабінету   Міністрів   України   від 

31 березня  1995  р.  N  231 ( 231-95-п ) "Про затвердження Правил 

оформлення і видачі паспорта громадянина  України  для  виїзду  за 

кордон і проїзного документа дитини,  їх тимчасового затримання та 

вилучення" (ЗП України,  1995 р.,  N 6,  ст. 158; Офіційний вісник 

України, 2007  р.,  N  48,  ст.  1963)  і від 27 листопада 1998 р. 

N 1873 ( 1873-98-п ) "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, 

повернення,  зберігання  і  знищення  дипломатичних  та  службових 

паспортів України" (Офіційний  вісник  України,  1998  р.,  N  48, 

ст. 1752) зміни, що додаються. 

      Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО      Інд. 33 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                   від 27 січня 2010 р. N 55 

                             ТАБЛИЦЯ 

          транслітерації українського алфавіту латиницею 

 
------------------------------------------------------------------
| Український | Латиниця |  Позиція у |    Приклади написання    |
|   алфавіт   |          |   слові    |--------------------------|
|             |          |            |українською |  латиницею  |
|             |          |            |    мовою   |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Аa     |    Aа    |            |Алушта      |Alushta      |
|             |          |            |Андрій      |Andrii       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Бб     |    Bb    |            |Борщагівка  |Borshchahivka|
|             |          |            |Борисенко   |Borysenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Вв     |    Vv    |            |Вінниця     |Vinnytsia    |
|             |          |            |Володимир   |Volodymyr    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Гг     |    Hh    |            |Гадяч       |Hadiach      |
|             |          |            |Богдан      |Bohdan       |
|             |          |            |Згурський   |Zghurskyi    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ґґ     |    Gg    |            |Ґалаґан     |Galagan      |
|             |          |            |Ґорґани     |Gorgany      |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Дд     |    Dd    |            |Донецьк     |Donetsk      |
|             |          |            |Дмитро      |Dmytro       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ее     |    Ee    |            |Рівне       |Rivne        |
|             |          |            |Олег        |Oleh         |
|             |          |            |Есмань      |Esman        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Єє     |    Ye    | на початку |Єнакієве    |Yenakiieve   |
|             |          |    слова   |Гаєвич      |Haievych     |
|             |    ie    |  в інших   |Короп'є     |Koropie      |
|             |          |  позиціях  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Жж     |  Zh zh   |            |Житомир     |Zhytomyr     |
|             |          |            |Жанна       |Zhanna       |
|             |          |            |Жежелів     |Zhezheliv    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Зз     |    Zz    |            |Закарпаття  |Zakarpattia  |
|             |          |            |Казимирчук  |Kazymyrchuk  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Ии     |    Yy    |            |Медвин      |Medvyn       |
|             |          |            |Михайленко  |Mykhailenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Іі     |    Ii    |            |Іванків     |Ivankiv      |
|             |          |            |Іващенко    |Ivashchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Її     |    Yi    | на початку |Їжакевич    |Yizhakevych  |
|             |          |    слова   |Кадиївка    |Kadyivka     |
|             |     i    |  в інших   |Мар'їне     |Marine       |
|             |          |  позиціях  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Йй     |    Y     | на початку |Йосипівка   |Yosypivka    |
|             |          |    слова   |Стрий       |Stryi        |
|             |    i     |  в інших   |Олексій     |Oleksii      |
|             |          |  позиціях  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Кк     |    Kk    |            |Київ        |Kyiv         |
|             |          |            |Коваленко   |Kovalenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Лл     |    Ll    |            |Лебедин     |Lebedyn      |
|             |          |            |Леонід      |Leonid       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Мм     |    Mm    |            |Миколаїв    |Mykolaiv     |
|             |          |            |Маринич     |Marynych     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Нн     |    Nn    |            |Ніжин       |Nizhyn       |
|             |          |            |Наталія     |Nataliia     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Оо     |    Oo    |            |Одеса       |Odesa        |
|             |          |            |Онищенко    |Onyshchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Пп     |    Pp    |            |Полтава     |Poltava      |
|             |          |            |Петро       |Petro        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Рр     |    Rr    |            |Решетилівка |Reshetylivka |
|             |          |            |Рибчинський |Rybchynskyi  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Сс     |    Ss    |            |Суми        |Sumy         |
|             |          |            |Соломія     |Solomiia     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Тт     |    Tt    |            |Тернопіль   |Ternopil     |
|             |          |            |Троць       |Trots        |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Уу     |    Uu    |            |Ужгород     |Uzhhorod     |
|             |          |            |Уляна       |Uliana       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Фф     |    Ff    |            |Фастів      |Fastiv       |
|             |          |            |Філіпчук    |Filipchuk    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Хх     |  Kh kh   |            |Харків      |Kharkiv      |
|             |          |            |Христина    |Khrystyna    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Цц     |  Ts ts   |            |Біла Церква |Bila Tserkva |
|             |          |            |Стеценко    |Stetsenko    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Чч     |  Ch ch   |            |Чернівці    |Chernivtsi   |
|             |          |            |Шевченко    |Shevchenko   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Шш     |  Sh sh   |            |Шостка      |Shostka      |
|             |          |            |Кишеньки    |Kyshenky     |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Щщ     |Shch shch |            |Щербухи     |Shcherbukhy  |
|             |          |            |Гоща        |Hoshcha      |
|             |          |            |Гаращенко   |Harashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Юю     |    Yu    | на початку |Юрій        |Yurii        |
|             |          |    слова   |Корюківка   |Koriukivka   |
|             |    iu    |  в інших   |            |             |
|             |          |  позиціях  |            |             |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|      Яя     |    Ya    | на початку |Яготин      |Yahotyn      |
|             |          |    слова   |Ярошенко    |Yaroshenko   |
|             |    ia    |  в інших   |Костянтин   |Kostiantyn   |
|             |          |  позиціях  |Знам'янка   |Znamianka    |
|             |          |            |Феодосія    |Feodosiia    |
------------------------------------------------------------------ _______________ 

Примітка: 1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" 

             (наприклад,  Згорани - Zghorany, Розгон - Rozghon) на 

             відміну від "zh" -  відповідника  української  літери 

             "ж".           2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.           3. Транслітерація  прізвищ  та  імен осіб і географічних 

             назв здійснюється шляхом  відтворення  кожної  літери 

             латиницею. 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                   від 27 січня 2010 р. N 55                               ЗМІНИ, 

       що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

            від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п ) 

         і від 27 листопада 1998 р. N 1873 ( 1873-98-п )      1. У пункті  5  додатка  2  до  Правил  оформлення  і  видачі 

паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за кордон і проїзного 

документа  дитини,  їх  тимчасового   затримання   та   вилучення, 

затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 

1995 р.  N 231 (  231-95-п  ),  транслітерацію  викласти  у  такій 

редакції: ------------------------------------------------------------------
|"А а - A a   |                 |Н н - N n      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Б б - B b    |                 |О о - O o      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|В в - V v    |                 |П п - P p      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Г г - H h    |                 |Р р - R r      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ґ ґ - G g    |                 |C c - S s      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Д д - D d    |                 |Т т - T t      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Е е - E e    |                 |У у - U u      |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Є є - Y e    |на початку слова |Ф ф - F f      |                |
|       ie    |в інших позиціях |               |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ж ж - Zh zh  |                 |Х х - Kh kh    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|З з - Z z    |                 |Ц ц - Ts ts    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|И и - Y y    |                 |Ч ч - Ch ch    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|І і - I i    |                 |Ш ш - Sh sh    |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Ї ї - Y i    |на початку слова |Щ щ - Shch shch|                |
|        i    |в інших позиціях |               |                |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Й й - Y      |на початку слова |ь              |    еквівалент  |
|      i      |в інших позиціях |               |    відсутній   |
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|К к - K k    |                 |Ю ю - Yu       |на початку слова|
|             |                 |      iu       |в інших позиціях|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|Л л - L l    |                 |Я я - Ya       |на початку слова|
|             |                 |      ia       |в інших позиціях|
|-------------+-----------------+---------------+----------------|
|М м - M m    |                 |'(апостроф)    |    еквівалент  |
|             |                 |               |   відсутній".  |
------------------------------------------------------------------
Пункт  1  втрачав  чинність  на  підставі  Постанови  КМ  N 185 

(  185-2013-п  )  від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з 

Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }      2. У  пункті  3  додатка  7  до  Порядку оформлення,  видачі, 

повернення,  зберігання  і  знищення  дипломатичних  та  службових 

паспортів  України,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів 

України від  27  листопада  1998  р.  N  1873   (   1873-98-п   ), 

транслітерацію викласти у такій редакції: ------------------------------------------------------------------
|"А а - A a   |                |Н н - N n      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Б б - B b    |                |О о - O o      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|В в - V v    |                |П п - P p      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Г г - H h    |                |Р р - R r      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ґ ґ - G g    |                |C c - S s      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Д д - D d    |                |Т т - T t      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Е е - E e    |                |У у - U u      |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Є є - Ye     |на початку слова|Ф ф - F f      |                 |
|      ie     |в інших позиціях|               |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ж ж - Zh zh  |                |Х х - Kh kh    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|З з - Z z    |                |Ц ц - Ts ts    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|И и - Y y    |                |Ч ч - Ch ch    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|І і - I i    |                |Ш ш - Sh sh    |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Ї ї - Y i    |на початку слова|Щ щ - Shch shch|                 |
|        i    |в інших позиціях|               |                 |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Й й - Y      |на початку слова|ь              |    еквівалент   |
|      i      |в інших позиціях|               |    відсутній    |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|К к - K k    |                |Ю ю - Yu       |на початку слова |
|             |                |      iu       |в інших позиціях |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|Л л - L l    |                |Я я - Ya       |на початку слова |
|             |                |      ia       |в інших позиціях |
|-------------+----------------+---------------+-----------------|
|М м - M m    |                |'(апостроф)    |    еквівалент   |
|             |                |               |   відсутній".   |
------------------------------------------------------------------ 

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 05.02.2010 — 2010 р., № 5, стор. 24, стаття 202
  • Урядовий кур'єр від 10.02.2010 — № 25

 

 

 

 


Мандрівка Україною, путешествия, Украина, Україна, Сумська обл., Сумская обл., Охтирка, Ахтирка, мапи, карты, фото, церковь


free hit counter