Український    радіопортал

НА ПОРТАЛІ САМІ СВІЖІ, АКТУАЛЬНІ ТА ЗБАЛАНСОВАНІ НОВИНИ
При будь-якому використанні інформації з сайту, посилання на uarl.com.ua обов'язкове. 
Редакція порталу може не поділяти точку зору авторів статей та не несе відповідальності за зміст републікованих материалів і не надає довідок про авторів.
Публікації не є редакційними статями і відображають виключно точку зору автора

Радиопортал работает для радиолюбителей 6758 день. Ukrainian radio portal of the Internet 6758- days.

 

Редакція Українського радіопорталу висловлює щиру подяку Віце-президенту ЛРУ Сергію Леонідовичу UT9NA за допомогу в публікації Регламенту


Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України
Редакція від 04.08.2018


Джерело
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11/print1484328761953168 

Герб України


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я 21.10.2010 N 475
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 р.за N 205/18943
Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 390 ( z1174-13 ) від 25.06.2013
N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017
N 78 ( z0283-18 ) від 13.02.2018 }Відповідно до статті 53 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Регламент аматорського радіозв'язку України, що
додається.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот та Юридичному
управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього

рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності розмістити рішення на
веб-сайті НКРЗ.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова В.Олійник
ПОГОДЖЕНО:
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.Яцишина
Міністр транспорту
та зв'язку України К.О.Єфименко
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Ю.Кравченко
Міністр оборони України М.Б.Єжел
ь

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення НКРЗ 21.10.2010 N 475
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2011 р. за N 205/18943


                     РЕГЛАМЕНТ
аматорського радіозв'язку України

 
I. Загальні положення
 

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту
радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Закону України
"Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (далі - Закон), з
урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та
громадських організацій радіоаматорів України.

1.2. Регламент визначає порядок користування радіочастотним
ресурсом України аматорською службою радіозв'язку та аматорською
супутниковою службою радіозв'язку.

1.3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та
юридичних осіб, які експлуатують або мають намір експлуатувати
аматорські радіостанції на території України.
 
1.4. Розподіл смуг радіочастот аматорській службі
радіозв'язку та аматорській супутниковій службі радіозв'язку
здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15.12.2005 N 1208 ( 1208-2005-п ).
 
1.5. Планом використання радіочастотного ресурсу України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006
N 815 ( 815-2006-п ) (далі - План використання радіочастотного
ресурсу України), визначено смуги радіочастот та особливості
застосування радіотехнологій аматорського радіозв'язку та
аматорського супутникового радіозв'язку.
 
1.6. Експлуатація аматорських радіостанцій на території
України здійснюється на дозвільній основі відповідно до Закону
( 1770-14 ).

1.7. Тарифи на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот", пов'язані із
користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням
параметрів телекомунікаційних мереж, затверджено рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації від 01 листопада 2016 року N 578
( z1530-16 ), зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25
листопада 2016 року за N 1530/29660.
{ Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017, в
редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )
від 13.02.2018 }

II. Терміни та їх визначення
 

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні
:

- автоматична радіостанція - радіостанція, роботою якої
автоматично керує внутрішнє обладнання;


- аматорська радіостанція (далі - АРС) - станція аматорської
або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити
один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність
передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та
допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський
радіозв'язок;

- аматорська служба - служба взаємного зв'язку і технічних
досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають
певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих
цілях і без матеріальної вигоди;

- аматорська супутникова служба - служба радіозв'язку, що
використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках
Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба;

- гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора
(сертифікат HAREC) - документ, який надається радіоаматору та

свідчить про те, що він має знання, які відповідають
екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської
конференції адміністрацій зв'язку (далі - CEPT) T/R 61-02. Власник
сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного
характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження
додаткового екзаменування в будь-якій країні - члені CEPT або в
іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної
Рекомендації;

- дозвіл на експлуатацію АРС - документ, який засвідчує право
радіоаматора - громадянина України (іноземця або особи без
громадянства у випадках, визначених у цьому Регламенті) на
експлуатацію аматорської радіостанції протягом визначеного терміну
в певних умовах;


- екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця
(сертифікат NOVICE) - документ, який надається радіоаматору та
свідчить про те, що він має знання, які відповідають
екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник
сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного
характеру на експлуатацію аматорської радіостанції
радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування
у будь-якій країні - члені CEPT або в іншій країні, яка не є
членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32;


- кваліфікаційно-технічна комісія - комісія з визначення
кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки
технічного стану АРС;

- необхідна ширина смуги випромінювання - ширина смуги частот,
яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення
передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при
визначених умовах;


- носимі (портативні) аматорські радіостанції - АРС, які
пристосовані для ведення радіозв'язку при пересуванні радіоаматора
пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

- оператор АРС - особа, яка набула право на експлуатацію АРС;

- пересувні аматорські радіостанції - АРС, які встановлені на
рухомих об'єктах та пристосовані для ведення радіозв'язку під час
руху або зупинок;


- позивний сигнал - розпізнавальний сигнал передачі станції,
який передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації
цієї станції;


- радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ
CEPT) - документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних
громадян країн - членів CEPT або інших країн, які не є членами
CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01,
ECC (05) 06, на ведення радіозв'язку в смугах радіочастот
аматорської та аматорської супутникової служб;

- радіомаяки - автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі
спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають
умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як
об'єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із
радіоспорту;


- ретранслятори (репітери) - автоматичні радіостанції, які
транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

- стаціонарна аматорська радіостанція - АРС, що розміщується у
визначеному фіксованому пункті.


Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях,
наведених у інших чинних нормативних та нормативно-правових актах.


III. Експлуатація аматорської радіостанції

3.1. Аматорська радіостанція може бути промислового
виробництва або виготовлена самостійно.

3.2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі дозволу на
експлуатацію аматорської радіостанції (далі - дозвіл), форма якого
наведена у додатку 1 ( za205-11 ), з дотриманням вимог, що
зазначені у цьому Регламенті.

3.3. Користування аматорською радіостанцією може бути:
3.3.1 індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором
особисто;
3.3.2 колективним, у разі експлуатації АРС колективами
радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах,
установах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах та
закладах культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається
відповідальна особа.

3.4. Характеристики аматорських систем визначені у
рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку RM.1732 та наведені
у додатку 2 (таблиці 1 - 6), а саме:
3.4.1 у таблиці 1 - для амплітудної маніпуляції Морзе;
3.4.2 у таблиці 2 - для вузькосмугової телеграфії з прямим  знакодрукуванням;
3.4.3 у таблиці 3 - для аматорських аналогових
радіотелефонних систем;
3.4.4 у таблиці 4 - для цифрових радіотелефонних та
мультимедійних систем;
3.4.5 у таблицях 5 і 6 - для аматорських супутникових систем
у напрямках земля - космос та космос - земля відповідно.

3.5. Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися
відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту
населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 N 239
( z0488-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.08.96 за N 488/1513.

3.6. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної
потужності та види зв'язку передавачів АРС (за категоріями
операторів) наведені у додатку 2 (таблиця 7).

3.7. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної
потужності, види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних
АРС наведені у додатку 2 (таблиця 8).

3.8. Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до
антенно-фідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не
повинен перевищувати відносного та абсолютного значень норм на
рівні побічних випромінювань, наведених у додатку 2 (таблиця 9).

3.9. Несуче коливання (частота) і неробоча бічна смуга
передавачів АРС із односмуговою модуляцією повинні бути послаблені
не менше ніж на 40 дБ кожна.

3.10. При використанні цифрових систем радіозв'язку параметри
вихідного сигналу повинні бути:
3.10.1 не гірші, ніж у режимі J3E - на частотах нижче 30 МГц;
3.10.2 не гірші, ніж у режимі F3E - на частотах вище 30 МГц.

3.11. У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується
нижня бічна смуга, а у смугах радіочастот вище 10 МГц - верхня
бічна смуга.

3.12. Вихідна потужність (P ) передавача АРС вимірюється на
вих
узгодженому активному навантаженні еквівалента антени в режимі
безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги
(струму). В останньому випадку потужність розраховується за
формулою:

2
U
екв 2
P = ----- (Вт) або P = I х R (Вт),
вих R вих екв

де:
U - напруга на активному навантаженні еквівалента
екв
антени, В;
I - струм в активному навантаженні еквівалента антени, А;
екв

R - величина опору активного навантаження еквівалента
антени, Ом.

3.13. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку
визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти
радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному
положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення
передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц на
частотах до 30 МГц та 1000 Гц на частотах вище 30 МГц.
Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та
цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

3.14. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори
зобов'язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі
зв'язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації
електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки.

3.15. Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та
спортивних радіостанцій здійснюється на підставі дозволу на
експлуатацію АРС, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому
Регламенті.

3.16. Радіоелектронні засоби (далі - РЕЗ), які входять до
складу АРС та технічні характеристики яких відповідають
характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 2,
можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот
загального користування і не потребують обов'язкового
підтвердження відповідності.

IV. Користування радіоаматорами
радіочастотним ресурсом України


4.1. Радіоаматорам надається право використовувати смуги
радіочастот та види радіозв'язку, що зазначені у дозволі на
експлуатацію АРС.

4.2. При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати такі
умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.2.1 додержуватися вимог чинних нормативно-правових актів,
нормативно-технічних документів та державних стандартів у сфері
користування радіочастотним ресурсом України;

4.2.2 вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого
доступу сторонніх осіб до апаратури АРС та експлуатації РЕЗ з її
складу;

4.2.3 при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що
зазначені у дозволі на експлуатацію АРС;

4.2.4 забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм
і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

4.2.5 надавати на запит уповноважених Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
(далі - НКРЗІ) посадових осіб КТК інформацію щодо тактико-технічних
характеристик, застосування, розміщення АРС;
{ Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від
13.02.2018 }

4.2.6 в установленому законодавством порядку допускати
уповноважених НКРЗІ посадових осіб КТК до перевірки експлуатації АРС,
а також пред'являти за їх вимогою відповідні документи, що
стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;
{ Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від
13.02.2018 }

4.2.7 експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РЕЗ
яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

4.2.8 своєчасно виконувати розпорядження
(приписи) уповноважених НКРЗІ посадових осіб КТК стосовно усунення
порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов
дозволу на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері
користування радіочастотним ресурсом України;
{ Підпункт 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від
13.02.2018 }

4.2.9 забезпечувати виконання вимірів технічних параметрів
випромінювання РЕЗ зі складу АРС.

4.3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного
використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі
та іншим службам радіозв'язку, оператор АРС при здійсненні зв'язку
не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

4.4. Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх
класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот,
що розподілена аматорській та аматорській супутниковій
радіослужбам.

V. Кваліфікація операторів АРС

5.1. В Україні з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT
застосовується така класифікація категорій операторів АРС:
5.1.1 перша - відповідає вищій кваліфікації;
5.1.2 друга - відповідає загальній кваліфікації;
5.1.3 третя - відповідає кваліфікації
радіоаматора-початківця.

5.2. З метою визначення кваліфікації операторів АРС та
перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні
комісії (далі - КТК).

5.3. КТК формуються із представників Українського державного
центру радіочастот та його філій (далі - УДЦР), громадських
організацій радіоаматорів України, інших фахівців радіозв'язку за
їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до
складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення
іспитів щорічно визначаються відповідним наказом начальника УДЦР.
КТК діють на громадських засадах.

5.4. КТК складається з Голови КТК та не менше п'яти членів
комісії.

5.5. До складу КТК залучаються радіоаматори, що мають стаж
роботи в першій категорії не менше п'яти років та не допускали
порушень Регламенту аматорського радіозв'язку України.

5.6. Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у
результатах іспиту.

5.7. Кількість КТК та їх чисельний склад повинні
забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію
оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі
відповідної заяви.

5.8. Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до чинного
законодавства України, у тому числі цього Регламенту.

5.9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів
проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що
складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

5.10. Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців з
урахуванням звіту ERC REPORT 32 наведена у додатку 3, а для
операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого
екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням
рекомендації T/R 61-02) - у додатку 4.

5.11. Кваліфікація оператора АРС визначається:

5.11.1 для першої категорії - шляхом теоретичного іспиту та
практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

5.11.2 для другої категорії - шляхом теоретичного іспиту;

5.11.3 для третьої категорії - шляхом теоретичного іспиту у
формі співбесіди.
Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну
з форм проведення теоретичного іспиту - усну, письмову або шляхом
вибору правильної відповіді з використанням комп'ютера.

5.12. Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного
іспиту повинен бути не менше трьох членів.

5.13. Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними
білетами єдиного зразка та критеріями оцінювання, які
розробляються УДЦР разом із громадськими організаціями
радіоаматорів на підставі відповідних екзаменаційних програм та
затверджуються начальником УДЦР.

5.14. Для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний
іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом
Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

5.15. КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку
про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 5).

5.16. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит,
особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається
до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у
якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти
кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 6. Якщо
намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання
заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі,
опікуни тощо).

5.17. Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за
наявності документа, що засвідчує його особу.

5.18. КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації
заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та
правильність оформлення та інформує заявника про розклад роботи
кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента
на здобуття відповідної категорії оператора АРС. Заявник повинен
бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації
заяви.

5.19. Практична частина кваліфікаційного іспиту складається з
приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок
формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та
передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем наведено у
додатку 7. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання
текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено
не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного
іспиту "передача текстів кодом Морзе" вважається зарахованою, якщо
допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених
помилок.

5.20. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо
зараховані теоретична та практична частини іспиту.

5.21. У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його
повторне складання проводиться на загальних підставах після
подання нової заяви.

5.22. АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:
5.22.1 відкриття;
5.22.2 підвищення категорії оператора;
5.22.3 відновлення роботи після тимчасового закриття;
5.22.4 зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що
пов'язані з користуванням додатковими смугами радіочастот.
Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК
або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного
огляду АРС наведено у додатку 8.

5.23. Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше
тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

5.24. Технічні параметри АРС повинні відповідати
характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які
визначені цим Регламентом.

5.25. За результатами технічного огляду КТК складає акт.
Форму акта наведено у додатку 9.

VI. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

6.1. Дозвіл засвідчує призначення позивного сигналу та право
його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації
оператора протягом визначеного терміну в певних умовах.

6.2. Дозвіл мають право отримувати:

6.2.1 громадяни України;

6.2.2 іноземці та особи без громадянства, які не є
радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове
проживання на території України;

6.2.3 іноземці та особи без громадянства, що тимчасово
перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE,
дозвільний документ СЕРТ або відповідні дозвільні документи на
експлуатацію АРС іншої держави.
Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів,
радіомаяків та спортивних радіостанцій мають право отримувати
об'єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки).

6.3. Підготовку та надання дозволів здійснює УДЦР.

6.4. Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто через
уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом
вкладення звертається до УДЦР відповідного
адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із
заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС (додаток 10).
Якщо заявник проживає у Києві або Київській області,
документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

6.4.1. До заяви про видачу дозволу додаються:
довідка про складання кваліфікаційного іспиту;
акт технічного огляду АРС;
для осіб, визначених у підпункті 6.2.1 пункту 6.2 цього
розділу, - копія паспортного документа громадянина України
(сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання); для неповнолітніх
осіб - копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних
представників (батьків, усиновителів, опікунів тощо), які
підтверджують можливість надання дозволу (сторінки 1-2 та відмітка
про місце проживання);
для осіб, визначених у підпункті 6.2.2 пункту 6.2 цього
розділу, - копія паспортного документа або копія посвідки на
постійне (тимчасове) проживання на території України;

{ Абзац шостий підпункту 6.4.1 пункту 6.4 розділу VI
виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 390
( z1174-13 ) від 25.06.2013 }

при використанні РЕЗ промислового виробництва - копія
технічного паспорта, у якому зазначені технічні характеристики
РЕЗ.

6.4.2. При зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково
подається заява законного представника, що представляє його
інтереси.

6.4.3. Подані документи реєструються, перевіряються на
відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх
оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем.
Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з
неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в
тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується у
письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.
У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно
подати документи.
Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

6.4.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати
реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату
робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл надається
заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення
ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та
оформлення. Зразок бланка дозволу наведено у додатку 11
( zb205-11 ).

6.4.5. Дозвіл надається на кожну АРС. Термін дії дозволу не
може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом
використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ) або не
заявлено заявником.

6.4.6. Смуга радіочастот та види радіозв'язку, що має право
використовувати радіоаматор, зазначаються у дозволі на підставі
акта технічного огляду АРС.

6.4.7. Радіоаматор повинен отримувати новий дозвіл на
- експлуатацію АРС у разі зміни:
- місця розташування АРС;
- категорії оператора;
- складу обладнання АРС;
- технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов'язані з
- використанням додаткових смуг радіочастот.

6.5. При короткострокових візитах (до трьох місяців) до
країн-членів CEPT або до інших країн, які не є членами CEPT, але
приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06,
дозвіл на експлуатацію АРС надає можливість експлуатувати АРС без
отримання документа дозвільного характеру цієї країни.

6.5.1. У разі перебування за кордоном більше трьох місяців
радіоаматор - громадянин України з метою отримання документа
дозвільного характеру повинен звернутись до відповідного
уповноваженого органу країни перебування. До звернення додається
сертифікат HAREC або NOVICE.

6.5.2. При експлуатації АРС в іншій країні радіоаматор
повинен знати вимоги регламенту аматорського радіозв'язку цієї
країни. Під час здійснення сеансу радіозв'язку він має
використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким
відповідним чином указувати префікс країни, що відвідується.

6.5.3. УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого
екзаменаційного сертифіката (додаток 12) надає сертифікат NOVICE
радіоаматорам України, що склали іспит на здобуття третьої
категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної
програми радіоаматора-початківця (NOVICE). За наявності до заяви
додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для
виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або
службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу). Зразок
сертифіката NOVICE наведено у додатку 13 ( zc205-11 ).

6.5.4. УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого
екзаменаційного сертифіката (додаток 12) надає гармонізований
екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) радіоаматорам
України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої
категорії і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної
програми. За наявності до заяви додається копія першої сторінки
паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного
документа дитини, дипломатичного або службового паспорта,
посвідчення моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката HAREC
наведено у додатку 14 ( zc205-11 ).

6.6. Іноземці та особи без громадянства, які мають дозвільний
документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України
(до трьох місяців), мають право здійснювати аматорський
радіозв'язок у смугах частот, класами випромінювання та з
потужністю, що визначені цим Регламентом.

6.6.1. Іноземці та особи без громадянства, які мають
дозвільний документ СЕРТ та планують перебувати на території
України більше трьох місяців, повинні звернутися до УДЦР із заявою
про видачу дозволу на експлуатацію АРС іноземцям та особам без
громадянства, що перебувають на території України (додаток 15)
( zc205-11 ).

6.6.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на
території України та мають документ дозвільного характеру іншої
країни на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) або
сертифікат HAREC (NOVICE), повинні звернутися до УДЦР із заявою
про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)
іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території
України (додаток 15) ( zc205-11 ).

6.6.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на
території України, до заяви про видачу дозволу на експлуатацію АРС
на території України додають:
копію дозвільного документа СЕРТ (сертифіката HAREC або
NOVICE, відповідного дозвільного документа іншої країни);
копію паспортного документа.

6.6.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати
реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату
робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл надається не
пізніше ніж через три робочих дні після надходження оплати робіт
за рахунком.

6.6.5. Категорія радіоаматорів інших держав визначається з
урахуванням Рекомендації ECC (05) 06 та додатка II Рекомендації
CEPT T/R 61-01.

6.6.6. Термін дії дозволу обумовлюється терміном дії в'їзної
візи, але не повинен перевищувати одного року, з правом
продовження.

6.7. Дозвіл на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)
аматорського радіозв'язку надається об'єднанню радіоаматорів
(радіоклубу, радіогуртку).

6.7.1. При оформленні дозволу на експлуатацію ретранслятора
аматорського радіозв'язку враховується перелік радіоканалів
ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазонах 145 МГц та
435 МГц, що наведено у додатку 16.

6.7.2. Уповноважена особа, яка має намір експлуатувати
ретранслятор (радіомаяк), особисто, через уповноважений ним орган
або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР
відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем
проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку (додаток 17).
Якщо заявник проживає у Києві або Київській області,
документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.
До заяви додаються такі документи:

{ Абзац четвертий підпункту 6.7.2 пункту 6.7 розділу VI
виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 390
( z1174-13 ) від 25.06.2013 }

- копія паспорта громадянина України (сторінки перша, друга та
відмітка про місце реєстрації);
- копія дозволу на експлуатацію АРС особи, що призначена
відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка);
- витяг з карти масштабом не більше 1:200000 із позначенням
місця розташування ретранслятора (радіомаяка).

6.7.3. Подані документи реєструються, перевіряються на
відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх
оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем
(додаток 2, таблиці 1, 3, 8).
При відсутності зауважень підрозділ УДЦР надсилає документи
до головного офісу УДЦР.

6.7.4. Документи, оформлені з порушенням установлених вимог
або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в
тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується у
письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.
У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно
подати документи.

6.7.5. За необхідності погодження експлуатації ретранслятора
(радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України строк
надання дозволу продовжується на термін погодження та не повинен
перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення
підстав для погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з
Генеральним штабом Збройних Сил України письмово інформує про це
заявника.

6.7.6. За позитивними результатами розрахунків умов
електромагнітної сумісності та погодження експлуатації
ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил
України УДЦР приймає рішення про видачу дозволу, інформує заявника
та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та
оформлення.

6.7.7. Після оплати заявником робіт з підготовки та
оформлення дозволу на підставі акта первинного технічного контролю
параметрів РЕЗ (додаток 18) УДЦР надає заявникові дозвіл на
експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку
(додаток 19). Зразок бланка дозволу наведено в додатку 11
( zb205-11 ). Термін дії дозволу - не менше 5 років, якщо інше не
заявлено заявником.

6.7.8. Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка) заявник подає документи, зазначені у
підпункті 6.7.2 пункту 6.7 розділу VI цього Регламенту.

6.8. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ)
для спортивної радіопеленгації (додаток 20) надається
відповідальній особі, що призначена організатором змагань. До
заяви про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу
(РЕЗ) для спортивної радіопеленгації (додаток 21) додається
реєстраційна відомість (додаток 22).

6.9. За бажанням радіоаматора з метою отримання дозволу на
експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської
супутникової служб (додаток 23), що входить до складу АРС та
використовує смуги радіочастот вище 30 МГц, заявник особисто,
через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом
вкладення звертається до УДЦР відповідного
адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із
заявою про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої,
пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової
радіослужб, форму якої наведено у додатку 24. Зразок бланка
дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та
аматорської супутникової радіослужб наведено в додатку 25
( zd205-11 ).

6.10. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію
є:

6.10.1 зміна найменування юридичної особи або прізвища,
імені, по батькові фізичної особи - власника дозволу;

6.10.2 зміна місцезнаходження юридичної особи або місця
проживання фізичної особи - власника дозволу;

6.10.3 реорганізація юридичної особи - власника дозволу
шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття,
приєднання, поділу, виділу.
У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник
дозволу зобов'язаний протягом 30 днів подати заяву про його
переоформлення. Разом із дозволом, що підлягає переоформленню,
заявником надаються копії документів, що підтверджують зазначені
зміни. Переоформлення дозволу здійснюється УДЦР у передбачений
законодавством термін.

6.11. Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію
є:

6.11.1 Недостовірність даних у документах, поданих заявником
для отримання дозволу;

6.11.2 невідповідність заявлених технічних даних РЕЗ умовам
експлуатації, що визначені цим Регламентом;

6.11.3 негативні результати погодження Генеральним штабом
Збройних Сил України присвоєнь радіочастот для ретрансляторів
(радіомаяків) з причин невиконання умов електромагнітної
сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу
України.

6.12. Для продовження терміну дії дозволу оператор АРС
повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його
дії особисто або рекомендованим листом з описом вкладення
звернутися до УДЦР із заявою про продовження терміну дії дозволу.
Форму заяви про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
АРС наведено у додатку 26.

6.13. Підставами для відмови у продовженні терміну дії
дозволу є:

6.13.1 обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу
України ( 815-2006-п ) терміну застосування відповідної
радіотехнології;

6.13.2 порушення оператором АРС умов дозволу;

6.13.3 невідповідність даних у документах, поданих заявником
для отримання дозволу.

6.14. У процесі опрацювання документів УДЦР у межах своєї
компетенції може звертатись до заявника для уточнення даних з
питань підготовки дозволу з відповідним продовженням терміну
підготовки дозволу за згодою заявника.

6.15. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється
відповідно до процедури, що передбачена Законом України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).

VII. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв'язку

7.1. Проведення сеансів радіозв'язку операторами АРС повинно
здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв'язку та
з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії
(кваліфікації оператора) та зазначені у дозволі.

7.2. Радіозв'язок здійснюється з мінімальною потужністю
передавача, що забезпечує необхідну якість зв'язку.

7.3. Перед початком сеансу радіозв'язку оператор АРС повинен
переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

7.4. У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РЕЗ інших
служб оператор повинен негайно вжити заходів щодо їх усунення,
навіть до припинення випромінювання.

7.5. При веденні радіозв'язку оператор АРС не повинен
створювати завади у суміжних смугах радіочастот, що вже
використовуються іншими станціями.

7.6. Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв'язку на
вільній частоті, має пріоритет у її використанні щодо інших
операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне
закріплення за ним номіналу радіочастоти або вимагати його
вивільнення на момент передачі.

7.7. Радіозв'язок з іншими радіостанціями, що не належать
аматорській радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передачі
ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені
аматорській службі.

7.8. Аматорський радіозв'язок повинен проводитися відкритим
текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями
з дотриманням законодавства про конфіденційну інформацію. Мова,
яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку, обирається
ними без будь-яких обмежень.

7.9. Оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал
своєї станції на початку та при закінченні сеансу радіозв'язку,
але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

7.10. При роботі в телеграфному (далі - ТЛГ) режимі оператори
АРС повинні використовувати міжнародний код Морзе (додаток 27).

7.11. При роботі в телефонному режимі рекомендується
передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної
абетки (додаток 28).

7.12. Радіообмін може вестися із застосуванням виразів Q-коду
та радіоаматорського коду. Витяги з міжнародного Q-коду та
радіоаматорського коду наведені у додатку 29 та додатку 30
відповідно.

7.13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади
в галузі зв'язку може бути обмежено проведення радіозв'язку між
радіоаматорами України та радіоаматорами деяких країн.

7.14. Документом, що підтверджує проведення сеансу
аматорського радіозв'язку, є картка-квитанція (QSL). У ній
обов'язково вказуються: час та дата проведення зв'язку, позивний
сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та
якість зв'язку. Форма картки-квитанції (QSL) - довільна.

7.15. Оператор АРС повинен вести апаратний журнал. До журналу
вноситься така обов'язкова інформація про проведений радіозв'язок:
7.15.1 позивний сигнал кореспондента;
7.15.2 дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв'язку;
7.15.3 оцінка сигналу RS(T, V, Q, M) залежно від виду
зв'язку.
Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена
оператором на власний розсуд. Для ретрансляторів (радіомаяків) в
апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх
вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій
ведення апаратного журналу не є обов'язковим.

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується
використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали
літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного
журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних
(оптичних) носіях.

7.17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для
контролю уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.
{ Пункт 7.17 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }


7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного
року після внесення до нього останніх відомостей.

7.19. При здійсненні аматорського радіозв'язку операторам АРС
забороняється:
7.19.1 використовувати АРС для передачі міжнародних
повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає
спеціальних домовленостей між адміністраціями зв'язку зацікавлених
країн;
7.19.2 застосовувати коди та шифри, які приховують зміст
інформації, що передається, і не визначені для радіоаматорської
служби;
7.19.3 використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не
зазначені у дозволі на експлуатацію, або працювати без передачі
позивного сигналу;
7.19.4 використовувати для роботи смуги частот, види зв'язку
та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають
кваліфікації оператора;
7.19.5 обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних
відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ,
закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти
відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента
або третьої особи;
7.19.6 створювати навмисні радіозавади;
7.19.7 під час радіообміну вживати ненормативну лексику;
7.19.8 використовувати для роботи передавач із рівнем
побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном
гірше Т-6;
7.19.9 перестроювати передавач по діапазону в режимі
випромінювання;
7.19.10 створювати завади прийманню населенням телевізійних
сигналів;
7.19.11 використовувати при роботі АРС програвання музичних
записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження
телевізійних програм.

VIII. Порядок ввезення
аматорських радіостанцій в Україну


8.1. Ввезення в Україну АРС здійснюється відповідно до пункту
1 розділу ІІ Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
затвердженого рішенням НКРЗІ від 13 лютого 2018 року № 78. При
цьому технічні характеристики РЕЗ, які входять до складу АРС,
мають відповідати наведеним у додатку 2 (таблиці 1-6) до цього
Регламенту та не залежати від складу АРС, наведеного у дозволі на
експлуатацію.
8.2. Іноземці-радіоаматори можуть ввозити (зі зворотним
вивезенням) передавальні (приймально-передавальні) АРС за
наявності дозвільного документа CEPT або дозволу на експлуатацію
АРС на території України. Експлуатація іноземцями-радіоаматорами в
Україні цих РЕЗ здійснюється відповідно до підпунктів 6.5.1-6.5.4
розділу VI цього Регламенту).
{ Розділ VIII в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 78
( z0283-18 )від 13.02.2018 }

IX. Позивні сигнали розпізнавання

9.1. Для розпізнавання передач АРС призначаються позивні
сигнали. Порядок утворення та структура позивних сигналів
розпізнавання АРС наведені у додатку 31.

9.2. Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР.
Призначений позивний сигнал зазначається у дозволі на експлуатацію
АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один
позивний сигнал.

9.3. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця
розташування АРС у межах території України радіоаматор до
призначеного позивного сигналу через знак "/" додає:
9.3.1 літеру "A" - при здійсненні радіозв'язку в стаціонарних
умовах;
9.3.2 літеру "P" (за латинською абеткою) - при здійсненні
радіозв'язку в польових умовах.

9.4. При роботі АРС з рухомих об'єктів радіоаматор до
позивного сигналу через знак "/" додає:
9.4.1 літеру "M" для сухопутних транспортних засобів;
9.4.2 літери "MM" для морських (річкових) транспортних
засобів;
9.4.3 літери "AM" для повітряних транспортних засобів.

9.5. У разі проведення сеансів радіозв'язку на території
України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом
через знак "/" додають літери "UT".

9.6. При використанні додаткових літер до позивних сигналів
оператор АРС зобов'язаний під час проведення сеансів радіозв'язку
повідомляти своє місцезнаходження.

9.7. Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам
призначаються УДЦР за клопотанням громадських організацій
радіоаматорів України.

9.8. В Україні можуть використовуватися спеціальні позивні
сигнали (далі - СПС) та укорочені позивні сигнали (далі - УПС).

9.9. СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори
України першої категорії. Термін їх використання обумовлюється у
кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного
календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а
також тривалих наукових, спортивних заходів поза межами України).

9.10. СПС призначаються з метою:
привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до
видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в
Україні;
сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують
проведення наукових, спортивних та інших експедицій;
стимулювання участі у змаганнях з радіозв'язку радіоаматорів
за рейтингом аматорських радіостанцій України.
9.10.1. З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з
використанням СПС радіоаматор не пізніше ніж за 60 днів до початку
його використання звертається до УДЦР із заявою про видачу дозволу
на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС
(УПС), форму якої наведено у додатку 32.
9.10.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати
реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату
робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію
аматорської радіостанції з використанням СПС надається заявникові
не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним
документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та
оформлення. Форма дозволу наведена у додатку 33.

9.11. УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами
високих спортивних результатів у змаганнях із радіозв'язку на
коротких та ультракоротких хвилях. Кількість АРС, яким можуть бути
призначені УПС, визначається УДЦР.
9.11.1. З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з
використанням УПС радіоаматор не пізніше ніж за 30 днів до початку
його використання звертається до УДЦР відповідного
адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із
заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС
(УПС), форму якої наведено у додатку 32. Якщо заявник проживає у
Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до
головного офісу УДЦР.
9.11.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати
реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату
робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію
аматорської радіостанції з використанням УПС надається заявникові
не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним
документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та
оформлення. Зміст дозволу наведено у додатку 33.

9.12. Позивні сигнали ретрансляторам аматорського
радіозв'язку призначає УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку
суфіксів з урахуванням діапазону частот роботи ретрансляторів.

X. Радіоаматорська аварійна служба

10.1. АРС України можуть бути залучені для організації
радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання
допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих відповідно до
чинного законодавства України, Регламенту радіозв'язку та
міжнародних угод. При цьому дозволяється передача інформації від
(для) третіх осіб.

10.2. В аматорській службі функціонує Радіоаматорська
аварійна служба (далі - РАС).

10.3. Залежно від умов проходження радіохвиль та часу АРС РАС
рекомендується використовувати такі частоти: 3649,0 кГц,
7090,0 кГц, 14292,0 кГц з дотриманням вимог цього Регламенту.

10.4. Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов'язані
сприяти роботі РАС.

XI. Контроль роботи АРС

11.1. Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері
користування радіочастотним ресурсом України та умов користування
радіочастотним ресурсом здійснює НКРЗІ.
{ Пункт 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }

11.2. Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним
ресурсом здійснює УДЦР відповідно до Положення про радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот загального користування,
затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 N 1599 ( z0741-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за
N 741/16757.

11.3. З метою здійснення функції контролю оператори АРС
повинні забезпечувати уповноваженим НКРЗІ посадовим особам вільний
доступ до апаратури, споруд АРС, дозвільної та технічної
документації.
{ Пункт 11.3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }

11.4. За результатами контролю, з метою усунення виявлених
порушень законодавства у сфері користування радіочастотним
ресурсом України, уповноважена НКРЗІ посадова особа надає
обов'язкові для виконання розпорядження (приписи).
{ Пункт 11.4 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }

11.5. За виявлені порушення законодавства у сфері
користування радіочастотним ресурсом України НКРЗІ застосовує до
радіоаматорів в установленому законодавством порядку санкції.
{ Пункт 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }

11.6. Радіоаматор може оскаржити рішення НКРЗІ у судовому
порядку.
{ Пункт 11.6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації N 78 ( z0283-18 )від 13.02.2018 }


Директор департаменту
ліцензування та радіочастот А.МартиненкоДодаток 1
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


ДОЗВІЛ
на експлуатацію аматорської радіостанції
( za205-11 )
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }


Додаток 2
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ
аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметра |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | незатухаючі коливання (CW) Морзе | незатухаючі коливання (CW) Морзе | повільні |
| | 10 - 50 Бод | < 20 Бод (земля - місяць - земля) | коливання |
| | | | Морзе |
| | | | <= 1 Бод |
|--------------+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-----------|
|Смуга частот | 1,8 - 7,3 | 10,1 - 29,7 | 50 - 450 | 902 - 47200 | 144 | 432 | 1296 | 0,136 |
|(МГц) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 50H0A1A | 50H0A1A | 50H0A1A | 1H00A1B |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 50H0J2A | 50H0J2A | 50H0J2A | 1H00J2B |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Потужність | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 17 - 31,7 | 23 |
|передавача | | | | | | | | |
|(дБВт) (1) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3 - 0,9 | 1 - 2 | 0 - 10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0.0 |
|фідерній лінії| | | | | | | | |
|(дБ) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Коефіцієнт | -20 - 15 | -10 - 21 | 0 - 26 | 10 - 40 | 20 - 26 | 20 - 26 | 25 - 40 | -22 |
|підсилення | | | | | | | | |
|передавальної | | | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Е.і.в.п. | -17,2 - 46,5 | -7,3 - 52,4 | 2 - 55 | 1 - 45 | 38 - 55 | 38 - 55 | 68 | 1 |
|(дБВт) | | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Тип |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Вертикальна|
|поляризації |вертикальна |вертикальна | |вертикальна | |вертикальна, |вертикальна, | |
| | | | | | |ліва кругова |ліва кругова | |
| | | | | | |поляризація, |поляризація, | |
| | | | | | |права кругова |права кругова | |
| | | | | | |поляризація |поляризація | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Ширина смуги | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|пропускання | | | | | | | | |
|тракту ПЧ | | | | | | | | |
|приймача (кГц)| | | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+--------------+-----------|
|Коефіцієнт | 13 | 7 - 13 | 0,5 - 2 | 1 - 7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
|шуму приймача | | | | | | | | |
|(дБ) (2) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 2

Характеристики аматорських систем
для вузькосмугової телеграфії
з прямим знакодрукуванням

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи (1) |
| параметра |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | PSK31 | NBDP | PACTOR 2 | PACTOR 3 | CLOVER 2000 | MFSK16 |
| | 31 Бод | 50 Бод | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Смуга частот | 1,8 - 29,7 | 1,8 - 29,7 | 1,8 - 29,7 | 1,8 - 29,7 | 1,8 - 29,7 | 1,8 - 29,7 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 60H0J2B | 250HF1B | 375HJ2D | 2K20J2D | 2K00J2D | 316HJ2D |
|випромінювання| | | | | 2K00J2B | 316HJ2B |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт) (2) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 - 0,9 | 0,2 - 0,9 | 0,2 - 0,9 | 0,2 - 0,9 | 0,2 - 0,9 | 0,2 - 0,9 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20 - 21 | -20 - 21 | -20 - 21 | -20 - 21 | -20 - 21 | -20 - 21 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -17,2 - 46,5 | -17,2 - 52,5 | -17,2 - 52,5 | -17,2 - 52,5 | -17,2 - 52,5 | -17,2 - 52,5 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
|приймача (кГц)| | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 7 - 13 | 7 - 13 | 7 - 13 | 7 - 13 | 7 - 13 | 7 - 13 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ) (3) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) PSK31 - це система, що використовує фазову маніпуляцію
(ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 - це система, що
використовує диференційну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що
змінюються залежно від умов. PACTOR 3 - це система передачі даних
з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с. CLOVER 2000 - це
цифрова система передачі даних зі швидкістю до 5,2 кбіт/с.
MFSK16 - це система передачі даних, що використовує 16-тональну
частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок (ПВП).
(2) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(3) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 3

Характеристики аматорських
аналогових радіотелефонних систем

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметра |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС) | радіотелефонний зв'язок |
|--------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------|
|Смуга частот | 1,8 - 7,3 | 10,1 - 29,7 | 50 - 450 | 902 - 47200 | 50 - 450 | 902 - 47200 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 11K0F3E | 11K0F3E |
|випромінювання| | | | | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | | 20K0F3E | 20K0F3E |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт) (1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3 - 0,9 | 1 - 2 | 0 - 10 | 1 - 2 | 0 - 10 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20 - 15 | -10 - 21 | 0 - 23 | 0 - 40 | 0 - 26 | 0 - 40 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -16,8 - 46,5 | -7,3 - 52,4 | 2 - 53,7 | 1 - 45 | 2 - 55 | 1 - 45 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 | 9 |
|приймача (кГц)| | | | | 15 | 15 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 13 | 7 - 13 | 0,5 - 2 | 1 - 7 | 0,5 - 2 | 1 - 7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ) (2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 4

Характеристики аматорських цифрових
радіотелефонних та мультимедійних систем

------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Значення відповідно до режимів роботи |
| параметра |-------------------------------------------------------------------------|
| | цифровий радіотелефонний зв'язок | цифровий радіотелефонний |
| | | зв'язок і мультимедіа |
|--------------+-------------------------------------------+-----------------------------|
|Смуга частот | 1,8 - 7,3 | 10,1 - 29,7 | 50 - 450 | 1240 - 1300 | 5650 - 10500 |
|(МГц) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Клас | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70G1D | 2K70G1D |
|випромінювання| | | 5k76G1E | 6K00F7D | 6K00F7D |
| | | | 8K10F1E | 16K0D1D | 16K0D1D |
| | | | | 150KF1W | 150KF1W |
| | | | | | 10M5F7W |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Потужність | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 3 - 31,7 | 1 - 10 | 3 |
|передавача | | | | | |
|(дБВт) (1) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 | 0,3 - 0,9 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 6 |
|фідерній лінії| | | | | |
|(дБ) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -20 - 15 | -10 - 21 | 0 - 26 | 30 | 36 |
|підсилення | | | | | |
|передавальної | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | -16,8 - 46,5 | -7,3 - 52,4 | 2 - 55 | 39 | 38 |
|(дБВт) | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени |вертикальна |вертикальна | |вертикальна |вертикальна |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|приймача (кГц)| | | 5,76 | 6 | 6 |
| | | | 8,1 | 16 | 16 |
| | | | | 130 | 130 |
| | | | | | 10500 |
|--------------+--------------+--------------+-------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 13 | 7-13 | 1 | 2 | 2 |
|шуму приймача | | | | | |
|(дБ) (2) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 5

Характеристики аматорських супутникових систем
напрямку земля - космос

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Режим роботи | Незатухаючі коливання (CW) Морзе, | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий |
| | 10 - 50 Бод | радіотелефонний зв'язок, дані |
|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|
|Смуга частот | 28 | 144 - 5670 |10450 - 24050 | 28 | 144 - 5670 |10450 - 24050 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 2K70J2E | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | 16K0F3E | 44K2F1D | 44K2F1D |
| | | | | | 88K3F1D | 88K3F1D |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 13 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 13 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт) (1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 - 1,5 | 0,2 - 3 | 0,2 - 3 | 0,2 - 1,5 | 0,2 - 3 | 0,2 - 3 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | -2 - 10 | -2 - 27 | -2 - 31 | -2 - 10 | -2 - 27 | -2 - 31 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | 10 - 29 | 10 - 45 | 10 - 42 | 10 - 29 | 10 - 45 | 10 - 42 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |
| |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |
| |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |
| |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |
| |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|приймача (кГц)| | | | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | 50 | 50 |
| | | | | | 100 | 100 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 3 - 10 | 1 - 3 | 1 - 7 | 3 - 10 | 1 - 3 | 1 - 7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ) (2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 6

Характеристики аматорських супутникових систем
напрямку космос - земля


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Режим роботи | Незатухаючі коливання (CW) Морзе, | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий |
| | 10 - 50 Бод | радіотелефонний зв'язок, дані |
|--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|
|Смуга частот | 28 | 144 - 5850 |10450 - 24050 | 28 | 144 - 5850 |10450 - 24050 |
|(МГц) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Клас | 150HA1A | 150HA1A | 150HA1A | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E |
|випромінювання| 150HJ2A | 150HJ2A | 150HJ2A | 2K70J2E | 16K0F3E | 16K0F3E |
| | | | | 16K0F3E | 44K2F1D | 44K2F1D |
| | | | | | 88K3F1D | 88K3F1D |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Потужність | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 - 10 |
|передавача | | | | | | |
|(дБВт) (1) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Втрати у | 0,2 - 1 | 0,2 - 1 | 0,2 - 1 | 0,2 - 1 | 0,2 - 1 | 0,2 - 1 |
|фідерній лінії| | | | | | |
|(дБ) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 0 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 - 6 |
|підсилення | | | | | | |
|передавальної | | | | | | |
|антени (дБі) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Е.і.в.п. | 9 | 9 - 15 | 9 - 15 | 9 | 9 - 15 | 9 - 15 |
|(дБВт) | | | | | | |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Поляризація |Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|Горизонтальна,|
|антени |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |вертикальна, |
| |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |ліва кругова |
| |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |поляризація, |
| |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |права кругова |
| |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |поляризація |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Ширина ПЧ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|приймача (кГц)| | | | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | 50 | 50 |
| | | | | | 100 | 100 |
|--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|Коефіцієнт | 3 - 10 | 1 - 3 | 1 - 7 | 3 - 10 | 1 - 3 | 1 - 7 |
|шуму приймача | | | | | | |
|(дБ) (2) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно
до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.
(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот
вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з
низьким рівнем шуму.

Таблиця 7

Дозволені смуги радіочастот,
максимальні рівні вихідної потужності та види зв'язку
передавачів аматорських радіостанцій (АРС)
(за категоріями операторів)

-------------------------------------------------------------------------
|Смуги радіочастот, МГц | Категорія | Потужність | Види зв'язку |
| | аматорської | передавача, | |
| |та аматорської | Вт | |
| | супутникової | | |
| | служби |-------------| |
| | в Україні | категорія | |
| | |-------------| |
| | | 1 | 2 | 3 | |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 0,1357 - 0,1378 |Вторинна | 1(1)| - | - |CW, DIGI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1,810 - 1,840 |Первинна(2, 4) | 100 |50 | - |CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 1,840 - 1,850 |Первинна(2) | 100 |50 | - |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 1,838 - 1,842 |Первинна(2) | 100 |50 | 5 |DIGI |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 1,850 - 1,900 |Вторинна | 10 | 5 | 5 |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 1,900 - 2,000 |Вторинна | 10 | 5 | 5 |AM, SSB, CW |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3,500 - 3,600 |Первинна(2) | 200 |100|40 |CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 3,600 - 3,650 |Первинна(2) | 200 |100|40 |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 3,580 - 3,620 |Первинна(2) | 200 |100|40 |DIGI |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 3,650 - 3,700 |Первинна(2) | 200 |100| - |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 3,700 - 3,800 |Первинна(2) | 200 | - | - |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 3,730 - 3,740 |Первинна(2) | 200 |100| - |SSTV |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 7,000 - 7,100 |Первинна | 200 |100|40 |CW |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 7,040 - 7,060 |Первинна | 200 |100| - |SSTV, DIGI |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 7,050 - 7,100 |Первинна | 200 |100| - |SSB |
|-----------------------+---------------+-----+---+---+-----------------|
| 7,100 - 7,200 |Первинна(2) | 200 | - | - |SSB, CW |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 10,100 - 10,140 |Вторинна |200 |100 | - |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 10,140 - 10,150 |Вторинна |200 |100 | - |DIGI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 14,000 - 14,250 |Первинна |200 |100 | - |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,070 - 14,112 |Первинна |200 |100 | - |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,099 - 14,101 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,100 - 14,150 |Первинна |200 |100 | - |SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,150 - 14,250 |Первинна |200 | - | - |SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,225 - 14,235 |Первинна |200 | - | - |SSTV |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 14,250 - 14,350 |Первинна(2) |200 | - | - |SSB, CW |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 18,068 - 18,168 |Первинна(2) |200 |100 | - |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 18,100 - 18,110 |Первинна(2) |200 |100 | - |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 18,109 - 18,111 |Первинна(2) | - | - | - |IBP |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 18,110 - 18,168 |Первинна(2) |200 |100 | - |SSB |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 21,000 - 21,450 |Первинна |200 |100 |40 |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 21,080 - 21,120 |Первинна |200 |100 |40 |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 21,150 - 21,250 |Первинна |200 |100 |40 |SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 21,149 - 21,151 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 21,250 - 21,450 |Первинна |200 | - | - |SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 21,335 - 21,345 |Первинна |200 | - | - |SSTV |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 24,890 - 24,990 |Первинна |200 |100 | - |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 24,920 - 24,930 |Первинна |200 |100 | - |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 24,929 - 24,931 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 24,930 - 24,990 |Первинна |200 |100 | - |SSB |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 28,000 - 28,200 |Первинна |200 |100 |40 |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,070 - 28,150 |Первинна |200 |100 |40 |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,200 - 28,800 |Первинна |200 |100 |40 |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,199 - 28,201 |Первинна | - | - | - |IBP |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,300 - 28,320 |Первинна |200 |100 |40 |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,675 - 28,685 |Первинна |200 | - | - |SSTV |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 28,800 - 29,300 |Первинна |200 |100 |40 |SSB, AM, CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 29,200 - 29,300 |Первинна |200 |100 |40 |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 29,300 - 29,510 |Первинна |200 |100 | - |SAT |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 29,510 - 29,520 |Первинна | - | - | - | |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 29,520 - 29,700 |Первинна |200 |100 |40 |FM, SSB, CW |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 50,080 - 50,100 |Вторинна(3) | 50 | - | - |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 50,100 - 50,280 |Вторинна(3) | 50 | - | - |SSB, CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 50,225 - 50,235 |Вторинна(3) | 50 | - | - |DIGI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 144,000 - 144,035 |Первинна | 5 | - | - |EME |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,035 - 144,110 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,110 - 144,150 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, MGM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,150 - 144,180 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,180 - 144,360 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,360 - 144,399 |Первинна | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,500 - 144,794 |Первинна | 5 | 5 | 5 |SSB, CW, FM, |
| | | | | |DIGI, SSTV |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 144,794 - 144,990 |Первинна | 5 | 5 | 5 |DIGI |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 145,194 - 145,806 |Первинна | 5 | 5 | 5 |FM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 145,806 - 146,000 |Первинна | 5 | 5 | 5 |SAT |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 430,000 - 432,000 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 432,000 - 432,025 |Первинна(2) | 5 | - | - |EME |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 432,025 - 432,100 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 432,100 - 432,399 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |CW, SSB, MGM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 432,500 - 432,994 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |SSB, FM, AM, |
| | | | | |DIGI, CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 432,5 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |SSTV |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 433,394 - 433,581 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 433,4 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |SSTV |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 433,581 - 435,000 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |SSB, FM, AM, |
| | | | | |DIGI, CW |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 435,000 - 438,000 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |SAT |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 438,000 - 440,000 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |FM |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 438,025 - 438,175 |Первинна(2) | 5 | 5 | 5 |DIGI |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 5650,000-5670,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 5660,000-5670,000 |Вторинна | 5 | - | - |SAT, EME |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 5830,000-5850,000 |Вторинна | 5 | - | - |SAT, EME |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
| 10100,000 - 10150,000 |Вторинна(5) | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|24000,000 - 24050,000 |Первинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|47000,000 - 47200,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|76000,000 - 77500,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|77500,000 - 78000,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|78000,000 - 79000,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|79000,000 - 81000,000 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|122250,000 - 123000,000|Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|134000,00 - 136000,00 |Первинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|136000,00 - 141000,00 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|241000,00 - 248000,00 |Вторинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
|-----------------------+---------------+----+----+---+-----------------|
|248000,00 - 250000,00 |Первинна | 5 | 5 | 5 |FM, CW, SSB |
-------------------------------------------------------------------------

__________
(1) Максимальна ізотропна випромінювальна потужність - до
1 Вт.
(2) Використовується спільно з іншими радіослужбами.
(3) Смуга радіочастот 50,08 - 50,28 МГц може
використовуватися аматорською службою на вторинній основі за умови
забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ
радіомовної, фіксованої та рухомої служб за окремими дозволами на
експлуатацію АРС, наданими державним підприємством "Український
державний центр радіочастот".
(4) У разі виникнення необхідності у захисті фіксованої і
рухомої радіослужб, за винятком повітряної рухомої, окремим
обґрунтованим рішенням НКРЗІ може вносити обмеження потужності
передавачів АРС до 10 Вт у смузі радіочастот 1,810 - 1,830 МГц.
(5) Смуга радіочастот 10100,000 - 10150,000 МГц може
використовуватись аматорською службою на вторинній основі за умови
обов'язкового погодження з Генеральним штабом Збройних Сил
України.

Види зв'язку

------------------------------------------------------------------
|Позначення| Призначення та основні характеристики |
|----------+-----------------------------------------------------|
| CW |Телеграфія - передача текстових повідомлень із |
| |використанням коду Морзе. |
| |А1 - амплітудна телеграфія; |
| |F2 - тональна телеграфія із застосуванням частотної |
| |маніпуляції. |
| |Необхідна ширина смуги випромінювання - |
| |не більше 100 Гц |
|----------+-----------------------------------------------------|
| SSB |Телефонія - передача мовних повідомлень |
| АМ |в аналоговому вигляді. |
| FMM |J3E - одна бічна смуга (SSB) з подавленою носійною |
| |та необхідною шириною смуги випромінювання |
| |не більше 2,7 кГц; |
| |F3E - частотна модуляція (FM) з необхідною шириною |
| |смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах |
| |нижче 30 МГц та 20 кГц - на частотах вище 30 МГц; |
| |A3E - двополосна телефонія з використанням |
| |носійної (АМ) з необхідною шириною смуги |
| |випромінювання не більше 6,0 кГц |
|----------+-----------------------------------------------------|
| SSTV |Передача зображень - передача відеоінформації. |
| |J2F - з необхідною шириною смуги випромінювання |
| |не більше 2,7 кГц |
|----------+-----------------------------------------------------|
| DIGI |Передача сигналів з цифровими методами модуляції |
| MGM |(RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell тощо). |
| |F1B - безпосередня частотна маніпуляція носійної |
| |частоти передавача з використанням двох частот; |
| |F2B - модуляція FM передавача двома звуковими тонами;|
| |J2B - модуляція SSB передавача двома звуковими тонами|
| |(RTTY); |
| |F1D - передача даних шляхом безпосередньої частотної |
| |маніпуляції носійної з використанням декількох |
| |частот, що чергуються; |
| |F2D - передача даних шляхом модуляції FM передавача |
| |декількома звуковими тонами, що чергуються; |
| |J2D - передача даних шляхом модуляції SSB передавача |
| |декількома звуковими тонами, що чергуються |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ІВР |Міжнародний проект радіоаматорських "маяків". |
| |А1 - амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги|
| |випромінювання 100 Гц |
|----------+-----------------------------------------------------|
|SAT |Зв'язок з використанням штучних супутників Землі. |
| |Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС|
| |біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус |
| |110 дБВт/кв.м |
|----------+-----------------------------------------------------|
|ЕМЕ |Зв'язок з використанням Місяця як пасивного |
| |ретранслятора |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 8

Дозволені смуги частот,
максимальні рівні вихідної потужності,
види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків
та спортивних аматорських радіостанцій (АРС)

-----------------------------------------------------------------------------
| Смуга частот, | Вихідна |Позначення| Примітки |
| МГц | потуж- | виду | |
| |ність, Вт| зв'язку | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Ретранслятори аматорського радіозв'язку |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 145,000 - | 15 | FM |1. Крок сітки між каналами |
| 145,800 | | |"R" - 25 кГц. |
| | | |2. Відстань між каналами "R" та |
| | | |"RX"-12,5 кГц. |
| | | |3. Частота передачі ретранслятора |
| | | |вища за частоту прийому на 600 Гц. |
| | | |4. Частота прийому каналу |
| | | |R0 - 145,000 МГц. |
| | | |5. Частота прийому каналу |
| | | |R0X - 145,0125 МГц. |
| | | |6. Канал R8 (частота передачі |
| | | |145,800 МГц) бажано не застосовувати |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 433,000 - | 5 | FM |1. Крок сітки між каналами - 25 кГц. |
| 434,975 | | |2. Частота передачі ретранслятора |
| | | |каналів "RU368 - RU398" вища за |
| | | |частоту прийому на 1,6 МГц. |
| | | |3. Частота прийому каналу |
| | | |RU368 (RU0) - 433,000 МГц. |
| | | |4. Частота прийому каналу RU398 |
| | | |(RU15) - 433,375 МГц |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 431,050 - | 5 | FM |1. Крок сітки між каналами - 25 кГц. |
| 439,400 | | |2. Частота передачі ретранслятора |
| | | |каналів "RU692 - RU752" вища за |
| | | |частоту прийому на 7,6 МГц. |
| | | |3. Частота прийому каналу |
| | | |RU692 - 431,050 МГц. |
| | | |4. Частота прийому каналу |
| | | |RU752 - 431,800 МГц |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Радіомаяки аматорського радіозв'язку |
|---------------------------------------------------------------------------|
|28,199 - 28,201 | 5 | CW | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 144,110 - | 5 | CW, MGM |MGM - з необхідною шириною смуги |
| 144,150 | | |випромінювання не більше 500 Гц |
| | | |(500Н) |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 432,400 - | 5 | CW, MGM |MGM - з необхідною шириною смуги |
| 432,490 | | |випромінювання не більше 500 Гц |
| | | |(500Н) |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Радіопередавачі для спортивної пеленгації |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 3,600 - 3,650 | 5 | AM | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 144,035 - | 5 | CW | |
| 145,800 | | | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 144,500 - | 5 | AM | |
| 145,500 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Радіостанції для комплексних аматорських змагань |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,840 - 2,000 | 5 | CW | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 1,860 - 2,000 | 5 | SSB | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW | |
|----------------+---------+----------+-------------------------------------|
| 3,600 - 3,650 | 5 | SSB | |
-----------------------------------------------------------------------------

Таблиця 9

Норми на рівні побічних випромінювань

------------------------------------------------------------------
|Діапазон основних | Вихідна потужність, Вт |Нормовані рівні|
| частот, МГц | | |
|------------------+-----------------------------+---------------|
|9 кГц - 30 МГц |для всіх рівнів потужності |40 дБ; 50 мВт |
|------------------+-----------------------------+---------------|
|30 - 235 МГц |до 25 |40 дБ; 25 мкВт |
| |-----------------------------+---------------|
| |більше 25 |60 дБ; 1 мВт |
|------------------+-----------------------------+---------------|
|235 - 960 МГц |до 25 |40 дБ; 25 мкВт |
| |-----------------------------+---------------|
| |більше 25 |60 дБ; 20 мВт |
|------------------+-----------------------------+---------------|
|960 МГц - 17,7 ГГц|до 10 |100 мкВт |
| |-----------------------------+---------------|
| |більше 10 |50 дБ; 100 мВт |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації N 390 ( z1174-13 ) від 25.06.2013 }


Додаток 3
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА
для радіоаматорів-початківців
(з урахуванням звіту ERC REPORT 32)а) Технічний зміст

Розділ 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та
радіозв'язку

1.1. Провідність:
провідник, напівпровідник і діелектрик;
струм, напруга та опір;
одиниці виміру ампер, вольт і ом;
закон Ома U = I х R;
електрична потужність P = U х I;
одиниця виміру ват.

1.2. Джерела (електрики):
батарея та мережа живлення.

1.3. Радіохвилі:
радіохвилі як електромагнітні хвилі;
швидкість розповсюдження та її зв'язок із частотою й довжиною
хвилі;
поляризація;
частота;
одиниця виміру герц.

1.4. Звукові й цифрові сигнали:
звукові сигнали;
цифрові сигнали.

1.5. Модульовані сигнали (переваги й недоліки):
амплітудної модуляції;
модуляції однієї бічної смуги частот;
частотної модуляції;
несуча, бічні смуги та ширина смуги частот.

1.6. Потужність:
DC - вхідна потужність постійного струму та RF - вихідна
радіочастотна потужність.

Розділ 2. Компоненти

2.1. Резистор:
опір;
одиниця виміру ом;
розсіювана потужність;
кольоровий код;
послідовні й паралельні з'єднання резисторів.

2.2. Конденсатор:
ємність;
одиниця виміру фарад;
використання конденсаторів постійної ємності та конденсаторів
змінної ємності: повітряний, зі слюди, пластмасовий, керамічний та
електролітичний;
паралельне з'єднання конденсаторів.

2.3. Котушка індуктивності:
одиниця виміру генрі.

2.4. Призначення та застосування перетворювачів:
перетворювачі (застосування).

2.5. Діод:
призначення та застосування діодів;
випрямний діод, стабілітрон.

2.6. Транзистор:
знати, що транзистор може використовуватися як підсилювач або
генератор.

2.7. Резонансні контури:
функції послідовних і паралельних резонансних контурів.

Розділ 3. Схеми

Фільтри
призначення фільтрів (нижніх частот, верхніх частот, смугових
і смугових режекторних фільтрів та їх застосування).

Розділ 4. Приймачі

4.1. Типи:
супергетеродинний приймач з одним перетворенням частоти;
приймачі із прямим підсиленням або прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:
CW-приймач (A1A);
AM-приймач (A3E);
SSB-приймач (J3E);
FM-приймач (F3E).

4.3. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування
блок-схем):
підсилювач ВЧ;
генератор (постійний та змінний);
змішувач;
підсилювач ПЧ;
детектор;
генератор частоти биття (BFO);
підсилювач НЧ;
джерело живлення;
подавлювач шумів (тільки призначення).

Розділ 5. Передавачі

5.1. Блок-схеми:
CW-передавач (A1A);
SSB-передавач (J3E);
FM-передавач (F3E).

5.2. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування
блок-схем):
генератор (на кварцовому кристалі і такий, що перестроюється
(VFO));
буферний каскад;
збуджувач;
помножувач частоти;
підсилювач потужності;
вихідний фільтр (П-образний);
частотний модулятор;
SSB-модулятор;
джерело живлення.

5.3. Характеристики передавачів (простий опис):
стабільність частоти;
ширина смуги частот;
бічні смуги випромінювання;
вихідна потужність;
паразитні випромінювання і гармоніки.

Розділ 6. Антени та лінії передач

6.1. Типи антен (тільки фізична конструкція, характеристики
направленності та поляризація):
напівхвильова антена з центральним живленням;
антена з кінцевим живленням;
чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";
антена з пасивними елементами типу "Yagi";
потужність випромінювання (ефективна випромінювальна
потужність ERP, ефективна ізотропно-випромінювальна потужність
EIRP).

6.2. Способи живлення антени:
коаксіальний кабель і двопроводова лінія передачі (переваги
та недоліки, конструкція та використання).

6.3. Узгодження
блоки настроювання антени (тільки призначення).

Розділ 7. Частотний спектр і розповсюдження (тільки простий
опис):
іоносферні шари;
плив іоносферних шарів на розповсюдження КХ;
завмирання;
тропосфера;
вплив погодних умов на розповсюдження ДВЧ (VHF) / УВЧ (UHF);
цикл сонячних плям і його вплив на радіозв'язок;
КХ (HF), ДВЧ (VHF), УВЧ (UHF) діапазони частот;
взаємозв'язок між частотою й довжиною хвилі.

Розділ 8. Виміри

8.1. Проведення вимірів:
постійної й змінної напруги;
постійного і змінного струму;
опору;
потужності постійного струму та радіочастотної потужності;
частоти.

8.2. Вимірювальні прилади
проведення вимірів з використанням:
багатодіапазонного вимірювального пристрою (цифрового і
аналогового);
вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі;
абсорбціонного хвилеміра;
еквівалента штучного навантаження.

Розділ 9. Завади та завадостійкість

9.1. Завади в електронному устаткуванні:
завади корисним сигналам телебачення, передачам у метровому
діапазоні та радіомовленню;
завади аудіосистемам.

9.2. Причина завад в електронному устаткуванні:
побічні випромінювання передавача (паразитне випромінювання,
гармоніки);
небажаний вплив на устаткування (через вхід антени приймача,
іншими шляхами (мережа живлення, гучномовець, з'єднувальні
проводи)).

9.3. Заходи щодо запобігання і мінімізації завад:
фільтрація з боку радіоаматорської станції;
фільтрація на пристрої, що піддавалися впливу завад;
розв'язка;
екранування;
рознесення передавальних і телевізійних антен;
запобігання використанню антени з кінцевим живленням;
заземлення;
соціальні впливи (гарні стосунки із сусідами).

Розділ 10. Безпека

10.1. Людське тіло:
наслідки ураження електричним струмом;
запобіжні заходи від ураження електричним струмом.

10.2. Джерела живлення від мережі:
різниця між фазою, нулем і заземленням (кольоровий код);
важливість доброго заземлення;
швидкодіючі та повільнодіючі запобіжники, розмірність
запобіжників.

10.3. Небезпека:
високі напруги;
заряджені конденсатори.

10.4. Блискавка:
небезпека;
захист;
заземлення устаткування;

б) Національні й міжнародні правила експлуатації та процедури

Розділ 1. Фонетична абетка:

------------------------------------------------------------------
| A |ALPHA | N |NOVEMBER |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| B |BRAVO | O |OSCAR |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| C |CHARLIE | P |PAPA |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| D |DELTA | Q |QUEBEC |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| E |ECHO | R |ROMEO |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| F |FOXTROT | S |SIERRA |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| G |GOLF | T |TANGO |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| H |HOTEL | U |UNIFORM |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| I |INDIA | V |VICTOR |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| J |JULIETT | W |WHISKEY |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| K |KILO | X |X-RAY |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| L |LIMA | Y |YANKEE |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| M |MIKE | Z |ZULU |
------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Q-код:

------------------------------------------------------------------
|Код | Питання | Відповідь |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших |
| |сигналів? |сигналів... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні |
| |завадам? |завади |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRS |чи належить мені передавати |передавайте повільніше |
| |повільніше? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу |
| |передачу? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRV |Ви готові? |я готовий |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом |
| |прийом? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSO |чи можете Ви зв'язатися з... |я можу зв'язатися з... |
| |безпосередньо? |безпосередньо |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту |
| |іншу частоту? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок о...|
| |зв'язок? |годині на частоті... кГц |
| | |(або МГц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на |
| |перебуваєте |широті..., довготі... |
------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Робочі абревіатури, які використовуються в
радіоаматорській службі:


------------------------------------------------------------------
|BK |сигнал, який використовується для переривання передачі |
|---+------------------------------------------------------------|
|CQ |загальний виклик всім станціям |
|---+------------------------------------------------------------|
|CW |телеграфна передача (незатихаючі коливання) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу |
| |станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка |
| |викликає) |
|---+------------------------------------------------------------|
| K |передавайте |
|---+------------------------------------------------------------|
|MSG|повідомлення |
|---+------------------------------------------------------------|
|PSE|будь ласка |
|---+------------------------------------------------------------|
| R |прийнятий |
|---+------------------------------------------------------------|
|RX |приймач |
|---+------------------------------------------------------------|
|TX |передавач |
|---+------------------------------------------------------------|
|UR |ваш |
------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Позивні сигнали:

розпізнавання аматорської станції;
для чого призначені позивні;
структура позивних;
національні префікси;

в) Національні й міжнародні норми, що стосуються
радіоаматорської служби й радіоаматорської супутникової служби

Розділ 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU):
визначення радіоаматорської й радіоаматорської супутникової
служб;
визначення радіоаматорської станції;
стаття 25;
статус радіоаматорської та радіоаматорської супутникової
служб;
райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.

Розділ 2. Норми СЕРТ:
рекомендація ECC (05) 06;
тимчасове використання радіоаматорських станцій у
країнах - членах СЕРТ;
тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах, що
не є членами СЕРТ, які беруть участь у системі надання дозвільних
документів СЕРТ радіоаматорів-початківців.

Розділ 3. Положення національних законів, регламенту та умови
дозвільних документів СЕРТ:
національні закони;
положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;
демонстрація знань щодо занесення даних до журналу;
ведення апаратного журналу;
призначення апаратного журналу;
реєстрація даних у апаратному журналі.


Додаток 4
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ПРОГРАМА
для операторів АРС першої та другої категорій
(для гармонізованого екзаменаційного сертифіката
радіоаматора (HAREC) з урахуванням
рекомендації T/R 61-02)


а) Технічний зміст

Глава 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та
радіозв'язку

1.1. Провідність:
провідник, напівпровідник, діелектрик;
струм, напруга та опір;
одиниці вимірювання ампер, вольт і ом;
закон Ома U = I х R;
закони Кірхгофа;
електрична потужність P = U х I;
одиниця виміру ват;
електрична енергія W = P х t;
ємність батареї (ампер-час).

1.2. Джерела електрики:
джерело напруги, електрорушійна сила (EMF), струм короткого
замикання, внутрішній опір і кінцева напруга;
послідовне та паралельне під'єднання джерел напруги.

1.3. Електричне поле:
напруженість електричного поля;
одиниця виміру вольт на метр;
екранування електричного поля.

1.4. Магнітне поле:
магнітне поле навколо провідника під струмом;
екранування магнітного поля.

1.5. Електромагнітне поле:
радіохвилі в якості електромагнітних хвиль;
швидкість розповсюдження і її зв'язок з частотою та довжиною
хвилі c = f х (ламбда);
поляризація.

1.6. Синусоїдальні сигнали:
графічне відтворення в часі;
миттєва величина, амплітуда (U ), ефективна (RMS) та
макс

U
макс
середня величина U = -------;
еф Кк(2)

де Кк - корінь квадратний;

період та тривалість періоду;
частота;
одиниця виміру герц;
різниця фаз.

1.7. Несинусоїдальні сигнали:
звукові сигнали;
прямокутне коливання;
графічне відтворення в часі;
постійна складова напруги, перша та вищі гармоніки;
шум P = kT П (тепловий шум приймача, шум у смузі частот,
ш
щільність шуму, потужність шуму в смузі пропускання приймача).

1.8. Модульовані сигнали:
незатухаючі коливання (CW);
амплітудна модуляція;
фазова модуляція, частотна модуляція і односмугова модуляція;

(ДЕЛЬТА) f
девіація частоти та індекс модуляції m = ----------;
f
мод

несуча, бічні смуги та ширина смуги частот;
форми хвилі сигналів CW (незатухаючі коливання),
AM (амплітудна модуляція), SSB (одна бічна смуга) і FM (частотна
модуляція) та їх графічне відтворення;
спектр сигналів CW, AM і SSB (їх графічне відтворення);
цифрові модуляції: FSK (частотна маніпуляція), 2-PSK (фазова
маніпуляція), 4-PSK, QAM (квадратурна амплітудна маніпуляція);
цифрова модуляція: швидкість передачі в бітах, швидкість
передачі символів (швидкість передачі у бодах) і ширина смуги
частот;
контроль циклічним надлишковим кодом (CRC) та повторні
передачі (наприклад пакетний радіозв'язок), пряме виправлення
помилок (наприклад Amtor FEC).

1.9. Потужність та енергія:
потужність синусоїдальних сигналів

2
2 U
P = I х R, P = ---, u = U , i = I ;
R еф еф

коефіцієнти потужності, що відповідають таким значенням
потужності: 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ і 20 дБ (як позитивні, так і
негативні);
співвідношення вхідної/вихідної потужності в послідовно
з'єднаних підсилювачах і/чи аттенюаторах (дБ);
узгодження (перенесення максимальної потужності);
співвідношення між входом і виходом потужності та її

P
вих
ефективністю (ета) = ----- х 100%;
P
вх

максимальне значення потужності огинаючої (p.e.p.).

1.10. Обробка цифрових сигналів (DSP):
дискретизація та квантування;
мінімальна швидкість дискретизації (частота Найквіста);
згортка (часова область / частотна область, графічне
відтворення);
фільтрація для захисту від накладення спектрів,
відновлювальна фільтрація;
ADC (аналого-цифровий перетворювач) / DAC (цифрово-аналоговий
перетворювач).

Глава 2. Компоненти

2.1. Резистор:
одиниця виміру ом;
опір;
вольт-амперна характеристика;
розсіювання потужності.

2.2. Конденсатор:
ємність;
одиниця виміру фарада;
взаємозв'язок між ємністю, розмірами та діелектриком;

1
реактивний опір X = -------;
c 2(пі)fC

співвідношення фаз між напругою та струмом.

2.3. Котушка:
самоіндуктивність;
одиниця виміру генрі;
вплив кількості обертань, діаметра, довжини та матеріалу
серцевини на індуктивність;
реактивний опір X = 2(пі)fL;
l
співвідношення фаз між напругою та струмом;
добротність.

2.4. Призначення та застосування трансформаторів:
ідеальний трансформатор P = P ;
I II
взаємозв'язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі

u n i n
II II II II
по напрузі ----- = -----, струму ----- = ----- та опору (тільки
u n i n
I I I I

трактування);

трансформатори.

2.5. Діод:
призначення та застосування діодів;
випрямляючий діод, стабілітрон, LED (світло-випромінювальний
діод), варикап;
зворотна напруга і струм витікання.

2.6. Транзистор:
p-n-p та n-p-n транзистори;
коефіцієнт підсилення;
порівняння польового та біполярного транзисторів (порівняння
управління напругою та управління струмом);
транзистор у:
схемі з загальним емітером;
схемі з загальною базою;
схемі з загальним колектором;
вхідному і вихідному імпедансі вищезгаданих схем.

2.7. Різне:
простий термоелектронний прилад (лампа);
напруга та імпеданс у лампових каскадах з великою потужністю,
трансформація імпедансів;
прості інтегральні схеми (операційні підсилювачі включно).

Глава 3. Схеми

3.1. Комбінації компонентів:
послідовні і паралельні схеми резисторів, котушок,
конденсаторів, трансформаторів і діодів;
струм та напруга в цих схемах;
робота реального (неідеального) резистора, конденсатора та
котушок індуктивності на високих частотах.

3.2. Фільтр:
послідовний коливальний і паралельний коливальний контури:
імпеданс;
частотна характеристика;

1
резонансна частота f = -------------;
2(пі)f Кк(LC)

де Кк - корінь квадратний;

R f
2(пі)fL p rez
добротність резонансного контура Q = -------, Q = -------, Q = ----;
R 2(пі)fL П
s

ширина смуги пропускання;
смуговий фільтр;
фільтр нижніх частот, фільтр верхніх частот, смуговий фільтр
і смуговий режекторний фільтр, що складаються з пасивних
елементів:
частотна характеристика;
П-образний фільтр і Т-образний фільтр;
кварцовий кристал;
впливи реальних (неідеальних) компонентів;
цифрові фільтри.

3.3. Джерело живлення:
схеми для одного напівперіодного випрямлення та двох
напівперіодних випрямлень і мостовий випрямляч;
згладжуючі фільтри;
стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги;
імпульсні джерела живлення, розв'язка та електромагнітна
сумісність (ЕМС).

3.4. Підсилювач:
НЧ та ВЧ підсилювачі;
коефіцієнт підсилення;
амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання
(порівняння широкосмугового та резонансного каскадів);
зміщення для класів A, AB, B і C;
нелінійні (гармонічні) та інтермодуляційні викривлення,
перезбудження каскадів підсилення.

3.5. Детектор:
AM детектори (детектори огинаючої);
діодний детектор;
демодулятори перемножувальні та генератори частоти биття;
FM-детектори.

3.6. Генератор:
зворотний зв'язок (навмисні та ненавмисні коливання);
фактори, що впливають на частоту, та умови стабільності
частоти, необхідні для коливання;
LC-генератор;
кварцовий генератор;
генератор, що управляється напругою (VCO);
фазовий шум.

3.7. Система фазового автопідстроювання частоти (PLL):
контур управління зі схемою фазового компаратора;
частотний синтез с програмованим розподілювачем в контурі
зворотного зв'язку.

3.8. Обробка цифрових сигналів (системи DSP-цифровий процесор
сигналів):
топології фільтрів FIR (кінцева імпульсна характеристика) і
IIR (безкінечна імпульсна характеристика);
перетворення Фурьє (дискретне перетворення Фурьє (DFT);
швидке перетворення Фурьє (FFT), графічне відтворення);
прямий цифровий синтез.

Глава 4. Приймачі

4.1. Типи:
супергетеродинний приймач з одним і двома перетвореннями
частоти;
приймачі з прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:
CW-приймач (A1A);
AM-приймач (A3E);
SSB-приймач для телефонії з подавленою несучою (J3E);
FM-приймач (F3E).

4.3. Робота і функції таких каскадів (лише трактування
блок-схем):
ВЧ підсилювач (з фіксованою смугою пропускання та смугою
пропускання, що перестроюється);
генератор (фіксований та який перенастроюється);
змішувач;
підсилювач проміжної частоти;
обмежувач;
детектор, включаючи перемножуючий демодулятор;
підсилювач звукової частоти;
автоматичне регулювання підсилення;
S-метр;
подавлювач шумів.

4.4. Параметри приймачів (просте трактування):
суміжний канал;
вибірковість;
чутливість, шум приймача, коефіцієнт шуму;
стабільність;
дзеркальна частота;
блокування;
інтермодуляція, перехресна модуляція;
перехресне змішування (фазовий шум).

Глава 5. Передавачі

5.1. Типи:
передавач з перенесенням частоти або без такого переносу.

5.2. Блок-схеми:
CW-передавач (A1A);
SSB-передавач для телефонії з подавленою несучої (J3E);
FM-передавач VCO системи PLL (фазової автоматичної підстройки
частоти), який модулює звуковий сигнал (F3E).

5.3. Робота та функції таких каскадів (лише трактування
блок-схем):
змішувач;
генератор;
буферний каскад;
збуджувач;
помножувач частоти;
підсилювач потужності;
узгодження вихідного сигналу;
вихідний фільтр;
частотний модулятор;
SSB-модулятор;
фазовий модулятор;
кварцовий фільтр.

5.4. Параметри передавача (простий опис):
стабільність частоти;
ширина смуги радіочастот;
бічні смуги;
звуковий частотний діапазон;
нелінійність (гармонійне та інтермодуляційне викривлення);
вихідний імпеданс;
вихідна потужність;
коефіцієнт корисної дії;
девіація частоти;
індекс модуляції;
неякісні сигнали при CW маніпуляції;
SSB перемодуляція і розмивання спектра (причина);
паразитне радіочастотне випромінювання (причина);
випромінювання корпуса;
фазовий шум.

Глава 6. Антени і лінії передачі

6.1. Типи антен:
напівхвильова антена з центральним живленням;
напівхвильова антена з кінцевим живленням;
петльовий діполь;
чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";
антена з пасивними елементами типу "Yagi";
апертурні антени (параболічний відбивач, рупорна антена);
траповий диполь.

6.2. Параметри антен:
розподіл струму та напруги;
імпеданс у точці живлення;
ємкісний чи індуктивний імпеданс нерезонансної антени;
поляризація;
коефіцієнт направленої дії, ккд, підсилення антени;
площа зони захвату;
потужність випромінювання (ефективна випромінювальна
потужність (ERP) та ефективна ізотропно-випромінювальна потужність
EIRP);
відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку
"вперед/назад";
горизонтальні та вертикальні діаграми направленості.

6.3. Лінії передачі:
лінія з паралельних провідників;
коаксіальний кабель;
хвилевід;
характеристичний імпеданс (хвильовий опір);
коефіцієнт уповільнення (прискорення);
коефіцієнт стоячої хвилі;
втрати;
симетрування та чвертьхвильове узгодження;
вузли настройки антени (тільки П-образної та Т-образної
конфігурації).

Глава 7. Розповсюдження
затухання сигнала, співвідношення сигнал/шум;
розповсюдження в умовах прямої видимості (розповсюдження у
вільному просторі, зворотний квадратичний закон);
іоносферні шари;
критична частота;
вплив Сонця на іоносферу;
найбільше значення частоти, що може бути застосована;
земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та
відстань стрибка;
багатопроменевість при розповсюдженні просторових хвиль;
завмирання;
тропосфера (утворення каналу розповсюдження, розсіювання);
вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита
(радіогоризонт);
температурна інверсія;
спорадичне E-відображення;
авроральне розсіювання;
метеорне розсіювання;
віддзеркалювання від Місяця;
атмосферні перешкоди (віддалені грози);
галактичний шум;
фоновий (тепловий) шум;
основи прогнозування розповсюдження (енергетичний потенціал
лінії зв'язку):
домінантне джерело шуму (шум у смузі у порівнянні з власним
шумом приймача);
мінімальне співвідношення сигнал/шум;
мінімальна прийнята потужність сигналу;
втрати на трасі;
коефіцієнт підсилення антени, втрати в лініях передачі;
мінімальна потужність передавача.

Глава 8. Випромінювання

8.1. Проведення вимірювань
вимірювання:
постійних та змінних напруги та струму;
похибки вимірювань:
вплив частоти;
вплив форми хвилі;
вплив внутрішнього опору вимірювальних приладів;
опір;
потужність постійного струму та потужність радіочастотного
сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності
огинаючої);
коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;
форма хвилі огинаючої радіочастотного сигналу;
частота;
резонансна частота.

8.2. Вимірювальні прилади:
проведення вимірювань за допомогою:
багатодіапазонного вимірювального приладу (цифрового та
аналогового);
вимірювача потужності радіочастотного сигналу;
мостового рефлектометра (пристрій для вимірювання коефіцієнта
стоячої хвилі);
генератора сигналів;
частотоміра;
осцилографа;
аналізатора спектра.

Глава 9. Завади та захист

9.1. Завади в електронному обладнанні:
блокування;
завади корисному сигналу;
інтермодуляція;
детекторування в ланцюгах звукової частоти.

9.2. Причина завад в електронному обладнанні:
напруженість поля передавача;
побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання,
гармоніки);
небажаний вплив на обладнання:
через вхід антени (антенна напруга, селективність входу);
через інші підключені лінії;
прямим випромінюванням.

9.3. Заходи протидії завадам
Заходи щодо попередження та усунення впливу завад:
фільтрація;
розв'язка;
екранування.

Глава 10. Захист
людське тіло;
джерело мережевого електроживлення;
висока напруга;
блискавка;

б) Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації

Глава 1. Фонетична абетка

------------------------------------------------------------------
| A |ALPHA | N |NOVEMBER |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| B |BRAVO | O |OSCAR |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| C |CHARLIE | P |PAPA |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| D |DELTA | Q |QUEBEC |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| E |ECHO | R |ROMEO |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| F |FOXTROT | S |SIERRA |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| G |GOLF | T |TANGO |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| H |HOTEL | U |UNIFORM |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| I |INDIA | V |VICTOR |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| J |JULIETT | W |WHISKEY |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| K |KILO | X |X-RAY |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| L |LIMA | Y |YANKEE |
|-----+-------------------------+-----+--------------------------|
| M |MIKE | Z |ZULU |
------------------------------------------------------------------

Глава 2. Q-код

------------------------------------------------------------------
|Код | Питання | Відповідь |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRK |яка розбірливість моїх |розбірливість Ваших |
| |сигналів? |сигналів... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRM |чи створює вам хтось завади? |мені створює завади... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRN |чи піддаєтеся Ви атмосферним |мені заважають атмосферні |
| |завадам? |завади |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRO |чи належить мені збільшити |збільшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRP |чи належить мені знизити |зменшіть потужність |
| |потужність передавача? |передавача |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRT |чи належить мені припинити |припиніть передачу |
| |передачу? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRZ |хто мене викликає? |Вас викликає... |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRV |Ви готові? |я готовий |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSB |чи загасають мої сигнали? |Ваші сигнали загасають |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSL |чи можете Ви підтвердити |підтверджую прийом |
| |прийом? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSO |чи можете Ви зв'язатися з... |я можу зв'язатися з... |
| |безпосередньо? |безпосередньо |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QSY |чи належить мені перейти на |перейдіть на іншу частоту |
| |іншу частоту? | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QRX |коли Ви знову вийдете на |я знову вийду на зв'язок о...|
| |зв'язок? |годині на частоті... кГц |
| | |(або МГц) |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|QTH |на якій широті й довготі Ви |моє місцезнаходження на |
| |перебуваєте (або відповідно |широті... довготі... (або |
| |до будь-якого іншого |відповідно до будь-якого |
| |позначення)? |іншого позначення) |
------------------------------------------------------------------

Глава 3. Робочі абревіатури, які використовуються в
радіоаматорській службі

------------------------------------------------------------------
|BK |сигнал, який використовується для переривання передачі |
|---+------------------------------------------------------------|
|CQ |загальний виклик всім станціям |
|---+------------------------------------------------------------|
|CW |телеграфна передача (незатухаючі коливання) |
|---+------------------------------------------------------------|
|DE |від (використовується для відокремлення позивного сигналу |
| |станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка |
| |викликає) |
|---+------------------------------------------------------------|
| K |передавайте (запрошення до повідомлення) |
|---+------------------------------------------------------------|
|MSG|повідомлення |
|---+------------------------------------------------------------|
|PSE|будь ласка |
|---+------------------------------------------------------------|
| R |прийнятий |
|---+------------------------------------------------------------|
|RX |приймач |
|---+------------------------------------------------------------|
|TX |передавач |
|---+------------------------------------------------------------|
|UR |ваш |
------------------------------------------------------------------

Глава 4. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний
радіообмін та зв'язок у випадку стихійних лих
радіотелеграфний ···- - -··· (SOS);
радіотелефонний "MAYDAY";
міжнародне використання аматорської станції у випадках
національних лих;
смуги частот, розподілені аматорській службі та аматорській
супутниковій службі.

Глава 5. Позивні сигнали
розпізнавання аматорської станції;
для чого призначені позивні;
структура позивних сигналів;
національні префікси.

Глава 6. Розподіл смуг частот IARU
розподіл смуг частот IARU;
мета.

Глава 7. Соціальна відповідальність за роботу аматорської
станції

Глава 8. Операторські процедури

в) Національні та міжнародні норми щодо аматорської служби та
аматорської супутникової служби

Глава 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU)
визначення аматорської та аматорської супутникової служб;
визначення аматорської станції;
стаття 25;
статус аматорської та аматорської супутникової служб;
райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.

Глава 2. Регламент СЕРТ
рекомендація T/R 61-01;
тимчасове використання аматорських станцій в країнах - членах
СЕРТ;
тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є
членами СЕРТ, які приймають участь у системі T/R 61-01.

Глава 3. Положення національних законів, регламенту та умови
дозвільних документів СЕРТ
національні закони;
положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;
демонстрація знань щодо занесення даних до апаратного
журналу:
ведення апаратного журналу;
призначення апаратного журналу;
реєстрація даних у апаратному журналі.


Додаток 5
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АД-1


ДОВІДКА N _____
про складання кваліфікаційного іспиту


Громадянин ______________________________________________________
(П.І.Б.)

"__" _________ 20__ року склав кваліфікаційний іспит за програмою
оператора аматорської радіостанції ______ категорії за розділами:

Теорія електрики, електромагнітного поля та зараховано /
радіозв'язку, компоненти, схеми, приймачі, не зараховано
передавачі, антени і лінії передачі,
розповсюдження радіохвиль, вимірювання,
завади і захист

Національні та міжнародні правила і процедури зараховано /
експлуатації не зараховано

Національні та міжнародні регламенти щодо зараховано /
аматорської служби та аматорської супутникової не зараховано
служби

Приймання текстів кодом Морзе на слух (зн/хв.) __________________
Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем (зн./хв.) _______

Громадянин ______________________________________________________
(П.І.Б.)

за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати
експлуатацію аматорської радіостанції як оператор _______________
________________ категорії.
(словами)

Голова
кваліфікаційно-технічної комісії ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени
кваліфікаційно-технічної комісії ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата видачі:


Додаток 6
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-1


ЗАЯВА
про намір скласти кваліфікаційний іспит


Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора
аматорської радіостанції ______________________________ категорії.
(словами)

Прізвище: _______________________________________________________
Ім'я: ___________________________________________________________
По батькові: ____________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
(поштова адреса)

Паспорт: серія ______ N _____________, виданий __________________
_________________________________________________________________
Позивний сигнал: ________________________________________________
(за наявності)

Контактний телефон: _____________________________________________

З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________


Додаток 7
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух
та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем


1. При прийманні та передаванні текстів кодом Морзе
телеграфні повідомлення формуються у вигляді змістового тексту,
який включає в себе всі букви української абетки, цифри й знаки
розділу не менше одного разу кожний. Об'єм телеграфного
повідомлення становить 100-120 знаків.

2. Телеграфне повідомлення для приймання текстів кодом Морзе
на слух формується таким чином:
1) вказана швидкість (зн./хв.) та номер варіанта;
2) короткий тренувальний текст (букви, цифри, знаки розділу);
3) три літери "Ж" та "знак розділу", який у тексті
подається "=";
4) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський
радіозв'язок, що включає в себе букви, цифри та знаки розділу).

3. Телеграфне повідомлення для передачі текстів кодом Морзе
телеграфним ключем формується таким чином:
1) указаний номер варіанта та контрольний час для передачі
(для кожної категорії відповідно);
2) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський
радіозв'язок, що включає в себе всі букви української абетки,
цифри та знаки розділу);
3) текст надано буквами латинської абетки, за винятком назв
населених пунктів та імен, які надані з використанням української
абетки;
4) "знак розділу".

4. Для виправлення помилок при передачі необхідно передати
серію крапок (не менше шести) і відновити передачу зі знака, який
був переданий із помилкою.


Додаток 8
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма А3-2


ЗАЯВА
про проведення технічного огляду
аматорської радіостанції (АРС)


З метою відкриття (1) прошу провести технічний огляд
індивідуальної саморобної аматорської радіостанції оператора _____
___________________________ категорії, яка встановлена за адресою:
(словами)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання: ___________________________________________
(повна поштова адреса)

Позивний сигнал: ____________________________________________
(за наявності)

Контактний телефон: _________________________________________
Комплектація АРС: ___________________________________________

Основні технічні характеристики РЕЗ зі складу АРС:

------------------------------------------------------------------
| Параметри | Значення |
|---------------------------------------+------------------------|
|Режим роботи (2) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Смуги радіочастот (МГц) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Класи випромінювання | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Потужність передавача | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Антена (тип) | |
------------------------------------------------------------------

Заявник: ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

_______________
(1) Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи
тощо.
(2) Радіотелефонний зв'язок, цифровий радіотелефонний
зв'язок, PSK, SW тощо.


Додаток 9
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АО-1


АКТ N _____
технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)


Кваліфікаційно-технічною комісією, створеною відповідно до
наказу начальника УДЦР (Філії) від _____________ N _____ у складі:
(дата)

Голови __________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Членів комісії: 1. ___________________________________________,
(прізвище, ініціали)

2. ___________________________________________,
(прізвище, ініціали)

проведено технічний огляд аматорської __________ радіостанції (1)

1. Відомості про оператора (начальника) АРС

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
------------------------------------------------------------------

2. Технічні характеристики

------------------------------------------------------------------
|Адреса встановлення АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Поверх та площа приміщення (кв.м): |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність факторів підвищеної електронебезпеки: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок |
|та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту |
|населення від впливу електромагнітних випромінювань, |
|затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від |
|01.08.96 N 239: |
|----------------------------------------------------------------|
|Наявність на АРС документації: |
------------------------------------------------------------------

Відомості про РЕЗ зі складу АРС

------------------------------------------------------------------
| Тип або марка | Заводський номер | Робочі діапазони |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
|-------------------+----------------------+---------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

Результати вимірювання вихідної потужності (P )
вих

---------------------------------------------
| Діапазони (МГц) |
|-------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
---------------------+-------------------------------------------|
| Тип РЕЗ | Потужність (Вт) |
|--------------------+-------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

3. Висновки про відповідність параметрів для даної категорії АРС
_________________________________________________________________

4. Зауваження ___________________________________________________

Голова КТК: ____________________ ____________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Члени КТК: ____________________ ____________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Оператор (начальник) АРС: ____________ _____________________
(підпис) (дата)

_______________
(1) Вказуються: категорія АРС, колективного або
індивідуального користування, відкривається вперше або діюча.


Додаток 10
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-3


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
| |
|(Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої |
|особи для колективних АРС): |
| |
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею (2): |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування суб'єкта господарювання: |
| |
|Код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ____________ МФО _______________|
| |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце народження: |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія _____ N __________, виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт (за наявності): серія ____ N ______________,|
|виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса встановлення АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Користування АРС (колективна, індивідуальна): |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).


Додаток 11
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниЗРАЗОК БЛАНКА ДОЗВОЛУ
на експлуатацію РЕЗ аматорської
та аматорської супутникової радіослужб
( zb205-11 )


Додаток 12
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-4


ЗАЯВА
про видачу гармонізованого
екзаменаційного сертифіката
_____________________________________________________
(радіоаматора-початківця NOVICE / радіоаматора HAREC,
необхідне вписати)


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
| |
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею (2) |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N , виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт (3) (за наявності): серія N ,|
|виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС (N та дата видачі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса встановлення АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).
(3) Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до
проїзного документа дитини.


Додаток 13
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України( zc205-11 )


Додаток 14
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


( zc205-11 )


Додаток 15
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України

Форма АЗ-5


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС) іноземцям
та особам без громадянства, що перебувають
на території України
( zc205-11 )


Додаток 16
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниТаблиця 1

ПЕРЕЛІК
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 145 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 600 кГц)

-----------------------------------------------------------------------
|Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота |
| |приймання|передавання| |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV48 (R0) | 145,000 | 145,600 | RV49 (R0X) |145,0125 | 145,6125 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV50 (R1) | 145,025 | 145,625 | RV51 (R1X) |145,0375 | 145,6375 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV52 (R2) | 145,050 | 145,650 | RV53 (R2X) |145,0625 | 145,6625 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV54 (R3) | 145,075 | 145,675 | RV55 (R3X) |145,0875 | 145,6875 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV56 (R4) | 145,100 | 145,700 | RV57 (R4X) |145,1125 | 145,7125 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV58 (R5) | 145,125 | 145,725 | RV59 (R5X) |145,1375 | 145,7375 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV60 (R6) | 145,150 | 145,750 | RV61 (R6X) |145,1625 | 145,7625 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV62 (R7) | 145,175 | 145,775 | RV63 (R7X) |145,1875 | 145,7875 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| RV64 (R8) | 145,200 | 145,800 | RV65 (R8X) |145,2125 | 145,8125 |
-----------------------------------------------------------------------

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.

Таблиця 2

Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 1,6 МГц)


-----------------------------------------------------------------------
|Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота |
| |приймання|передавання| |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU368 (RU0) | 433,000 | 434,600 |RU384 (RU8) | 433,200 | 434,800 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU370 (RU1) | 433,025 | 434,625 |RU386 (RU9) | 433,225 | 434,825 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU372 (RU2) | 433,050 | 434,650 |RU388 (RU10)| 433,250 | 434,850 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU374 (RU3) | 433,075 | 434,675 |RU390 (RU11)| 433,275 | 434,875 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU376 (RU4) | 433,100 | 434,700 |RU392 (RU12)| 433,300 | 434,900 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU378 (RU5) | 433,125 | 434,725 |RU394 (RU13)| 433,325 | 434,925 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU380 (RU6) | 433,150 | 434,750 |RU396 (RU14)| 433,350 | 434,950 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU382 (RU7) | 433,175 | 434,775 |RU398 (RU15)| 433,375 | 434,975 |
-----------------------------------------------------------------------

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.

Таблиця 3

Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку
в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами
передавання та приймання - 7,6 МГц)


-----------------------------------------------------------------------
|Номер каналу| Частота | Частота |Номер каналу| Частота | Частота |
| |приймання|передавання| |приймання|передавання|
| | (мГц) | (мГц) | | (мГц) | (мГц) |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
| | | |RU722 (R85) | 431,425 | 439,025 |
| | | | | | |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU692 (R70) | 431,050 | 438,650 |RU724 (R86) | 431,450 | 439,050 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU694 (R71) | 431,075 | 438,675 |RU726 (R87) | 431,475 | 439,075 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU696 (R72) | 431,100 | 438,700 |RU728 (R88) | 431,500 | 439,100 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU698 (R73) | 431,125 | 438,725 |RU730 (R89) | 431,525 | 439,125 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU700 (R74) | 431,150 | 438,750 |RU732 (R90) | 431,550 | 439,150 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU702 (R75) | 431,175 | 438,775 |RU734 (R91) | 431,575 | 439,175 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU704 (R76) | 431,200 | 438,800 |RU736 (R92) | 431,600 | 439,200 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU706 (R77) | 431,225 | 438,825 |RU738 (R93) | 431,625 | 439,225 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU708 (R78) | 431,250 | 438,850 |RU740 (R94) | 431,650 | 439,250 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU710 (R79) | 431,275 | 438,875 |RU742 (R95) | 431,675 | 439,275 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU712 (R80) | 431,300 | 438,900 |RU744 (R96) | 431,700 | 439,300 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU714 (R81) | 431,325 | 438,925 |RU746 (R97) | 431,725 | 439,325 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU716 (R82) | 431,350 | 438,950 |RU748 (R98) | 431,750 | 439,350 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU718 (R83) | 431,375 | 438,975 |RU750 (R99) | 431,775 | 439,375 |
|------------+---------+-----------+------------+---------+-----------|
|RU720 (R84) | 431,400 | 439,000 |RU752 (R100)| 431,800 | 439,400 |
-----------------------------------------------------------------------

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась
раніше.

Таблиця 4

Розподіл
основних та додаткових каналів по території України
для діапазону 145 МГц


-------------------------------------------------------------------------
| N | Область | Ознака | Номери каналів |
|з/п| |адміністративно-|---------------------------|
| | |територіального |основні| додаткові |
| | | регіону | | |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 1 |АР Крим та | J | RV50 |RV48 RV52 RV54 RV56|
| |м. Севастополь | | |RV58 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 2 |Вінницька | N | RV48 |RV50 RV56 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 3 |Волинська | P | RV48 |RV50 RV58 RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 4 |Дніпропетровська | E | RV58 |RV52 RV54 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 5 |Донецька | I | RV54 |RV50 RV56 RV58 RV62|
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 6 |Житомирська | X | RV62 |RV50 RV54 RV58 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 7 |Закарпатська | D | RV54 |RV48 RV50 RV56 RV58|
| | | | |RV60 RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 8 |Запорізька | Q | RV48 |RV50 RV52 RV56 RV60|
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
| 9 |Івано-Франківська | S | RV54 |RV50 RV56 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|10 |Київська та м. Київ | U | RV54 |RV50 RV52 RV56 RV58|
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|11 |Кіровоградська | V | RV50 |RV48 RV54 RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|12 |Луганська | M | RV48 |RV50 RV52 RV56 RV58|
| | | | |RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|13 |Львівська | W | RV56 |RV52 RV58 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|14 |Миколаївська | Z | RV56 |RV48 RV52 RV54 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|15 |Одеська | F | RV60 |RV48 RV50 RV54 RV58|
| | | | |RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|16 |Полтавська | H | RV52 |RV48 RV50 RV52 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|17 |Рівненська | K | RV60 |RV50 RV56 RV58 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|18 |Сумська | A | RV56 |RV50 RV54 RV58 RV60|
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|19 |Тернопільська | B | RV62 |RV48 RV54 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|20 |Харківська | L | RV62 |RV50 RV54 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|21 |Херсонська | G | RV62 |RV52 RV54 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|22 |Хмельницька | T | RV52 |RV50 RV56 RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|23 |Черкаська | C | RV60 |RV54 RV58 RV62 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|24 |Чернівецька | Y | RV58 |RV48 RV50 RV60 |
|---+----------------------+----------------+-------+-------------------|
|25 |Чернігівська | R | RV62 |RV48 RV54 RV58 RV60|
-------------------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Зміст пояснювальної записки
з визначенням основних технічних
характеристик ретрансляторів


------------------------------------------------------------------
|1 |Тип апаратури | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|2 |Потужність передавача, що |до 15 Вт (у смугах частот |
| |підводиться до антени |145 МГц); |
| | |до 5 Вт (у смугах частот |
| | |435 МГц) |
|--+------------------------------+------------------------------|
|3 |Вид зв'язку (клас |ЧМ (F3E) |
| |випромінювання) | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|4 |Девіація частоти передавача |3-5 кГц |
|--+------------------------------+------------------------------|
|5 |Смуга радіочастот та різниця |145,000-145,800 МГц (600 кГц);|
| |частот прд./прм. |433,000-434,975 МГц (1,6 МГц);|
| | |431,050-439,425 МГц (7,6 МГц) |
|--+------------------------------+------------------------------|
|6 |Рознесення між каналами |25 кГц (12,5 кГц) |
| |(сітка) | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|7 |Номер каналу та частоти | |
| |передавання/приймання | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|8 |Система включення та |тональний звуковий ключ (або |
| |використання ретранслятора |цифровий електронний ключ) |
|--+------------------------------+------------------------------|
|9 |Контроль за роботою |місцевий, дистанційний, |
| |ретранслятора |автоматичний |
|--+------------------------------+------------------------------|
|10|Місце розташування (повна | |
| |адреса) | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|11|Висота встановлення антени над| |
| |рівнем землі, м | |
|--+------------------------------+------------------------------|
|12|Географічні координати |півн. д... |
| | |півд. ш... |
|--+------------------------------+------------------------------|
|13|QTH-локатор |код місця розташування |
| | |ретранслятора |
|--+------------------------------+------------------------------|
|14|Відповідальний за експлуатацію|прізвище, ім'я та по батькові |
| | |начальника АРС, позивні |
| | |сигнали колективної АРС та |
| | |особистий |
------------------------------------------------------------------


Додаток 17
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-6


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Найменування суб'єкта господарювання: |
| |
|Код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N ___________ МФО _______________|
| |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія ___ N ___________, виданий ______________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса встановлення ретранслятора (радіомаяка) аматорського |
|радіозв'язку: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. _________, служб. __________, моб. _______________|
------------------------------------------------------------------

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.
Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

Заявник ______________ __________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________


Додаток 18
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АО-2

ЗАТВЕРДЖУЮ


АКТ N ______
первинного технічного контролю параметрів РЕЗ


Комісія у складі:
Голови _________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)

членів комісії: 1. _____________________________________________,
(прізвище, ініціали)

2. ______________________________________________
(прізвище, ініціали)

провела технічний огляд ретранслятора (радіомаяка) аматорського
радіозв'язку та встановила:

1. Відомості про відповідальну особу за експлуатацію
ретранслятора (радіомаяка):

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
------------------------------------------------------------------

2. Технічні характеристики:

------------------------------------------------------------------
|Адреса та місце встановлення: |
|----------------------------------------------------------------|
|Тип або марка: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Частота приймання/передавання (МГц): |
|----------------------------------------------------------------|
|Клас випромінювання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Тип антени/висота встановлення: |
|----------------------------------------------------------------|
|Потужність передавача (Вт): |
------------------------------------------------------------------

3. Висновки про відповідність технічних параметрів ретранслятора
(радіомаяка) ____________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Дотримання вимог правил безпечної експлуатації
електроустановок та пожежної безпеки, "Державних санітарних норм
і правил захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань": _________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Зауваження: __________________________________________________

Голова ______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Члени: ______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)

Відповідальна особа за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)

______________________ ____________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


Додаток 19
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниДОЗВІЛ
на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)
аматорського радіозв'язку
N _________________
(номер дозволу)

Дійсний до: ____________ року


Відповідальний за експлуатацію:
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи)

Позивний сигнал:
_________________________________________________________________
(присвоєний позивний сигнал)

Дані про встановлення:
_________________________________________________________________
(адреса та місце встановлення ретранслятора)

Тип апаратури:
_________________________________________________________________
(тип або марка апаратури)

Потужність передавача (Вт):
_________________________________________________________________
(дозволена потужність передавача)

Частоти приймання/передавання (МГц):
_________________________________________________________________
(вхідна та вихідна частота ретранслятора)

Вид зв'язку (клас випромінювання): ______________________________

Особливі умови дозволу: особливості експлуатації
ретранслятора (радіомаяка), введення обмежень, виконання вимог
нормативних документів тощо.

Уповноважена особа УДЦР ____________ _______________________
(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата видачі: _________________________


Додаток 20
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниЗРАЗОК
дозволу на експлуатацію радіоелектронного
засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації


Лицьовий бік

--------------------------------------------
| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ |
| |
| ДОЗВІЛ N |
| на експлуатацію радіоелектронного засобу |
| аматорського радіозв'язку |
| |
| Дійсний до ______________ |
| |
|Користувач РЕЗ: Стецько М.В. |
|Тип РЕЗ: Yaesu VX-7R |
|Заводський номер: 000001 |
|Позивний сигнал: UT5UA |
| |
|Уповноважена особа УДЦР |
| |
| М.П. ________ _____________________ |
| (підпис) (прізвище) |
| |
| Дата видачі: __________________________ |
--------------------------------------------

Зворотний бік

--------------------------------------------
|Робочі частоти, МГц: 145.500 |
| |
|Максимальна потужність |
|передавача, Вт: 5 |
| |
|Розташування РЕЗ: район змагань |
| |
| |
|Виданий на підставі дозволу N ____________|
|від ______________________ на експлуатацію|
|аматорської радіостанції _______ категорії|
| |
| |
|Особливі умови дозволу: |
| |
| |
| |
| |
| |
--------------------------------------------


Додаток 21
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-7


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу (РЕЗ)
для спортивної радіопеленгації


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
| |
|Код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|П.І.Б. відповідальної особи, призначеної організатором змагань |
|_______________________________________________________________ |
| |
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
| |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N , виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса або район проведення змагань: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата та час проведення змагань: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС |
|відповідальної особи (N та дата видачі): |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

Заявник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Додаток 22
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма РВ-1


РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ
для спортивної радіопеленгації


------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва/тип|Заводський|Власник|Номінал(и)|Потужність |Адреса місця|Позивний|Термін |Примітки|
|з/п| РЕЗ | номер | РЕЗ |частоти(т)|передавача,|встановлення| сигнал | дії | |
| | | | | | Вт | АРС (район | |дозволу| |
| | | | | | | змагань) | | | |
|---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
|---+---------+----------+-------+----------+-----------+------------+--------+-------+--------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЯВНИК Дозволяю оформлення та видачу
дозволів(у) на експлуатацію
________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) Начальник Філії (УРЧП):
________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ 20__ року ____________ 20__ року

Дата видачі дозволів(у):
____________________ 20__ року


Додаток 23
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниЗРАЗОК
дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції
аматорської та аматорської супутникової служб


Лицьовий бік

--------------------------------------------
| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ |
| |
| ДОЗВІЛ N |
| на експлуатацію радіоелектронного засобу |
| аматорського радіозв'язку |
| |
| Дійсний до ______________ |
| |
|Оператор р/ст: Петренко І.М. |
|Тип р/ст: Yaesu VX-6R/E |
|Заводський номер: 010203 |
|Позивний сигнал: UR5XAA |
| |
|Уповноважена особа УДЦР |
| |
| М.П. ________ _____________________ |
| (підпис) (прізвище) |
| |
| Дата видачі: __________________________ |
--------------------------------------------

Зворотний бік

--------------------------------------------
|Робочі частоти, МГц: 144-146; 430-440 |
| |
|Максимальна потужність |
|передавача, Вт: 5 |
| |
|Розташування РЕЗ: ВАЗ-2105, |
| держ. N AI0000AA |
| |
| |
|Виданий на підставі дозволу N ____________|
|від ______________________ на експлуатацію|
|аматорської радіостанції _______ категорії|
| |
| |
|Особливі умови дозволу: |
| |
| |
| |
| |
--------------------------------------------


Додаток 24
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-8


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію рухомої
(носимої, пересувної) радіостанції аматорської
та аматорської супутникової радіослужб


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|----------------------------------------------------------------|
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію стаціонарної |
|АРС (номер та дата видачі): |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Відомості про РЕЗ:

------------------------------------------------------------------
|Тип РЕЗ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Заводський номер: |
|----------------------------------------------------------------|
|Робочі частоти: |
|----------------------------------------------------------------|
|Потужність передавача: |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце встановлення аматорської радіостанції: |
| |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал: |
|----------------------------------------------------------------|
|Термін дії дозволу: |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітки: |
------------------------------------------------------------------

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.

Заявник ____________ ________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Додаток 25
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниЗРАЗОК
бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції
аматорської та аматорської супутникової радіослужб
( zd205-11 )


Додаток 26
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-9


ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації |
|українського алфавіту латиницею (2) |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва суб'єкта господарювання: |
|Код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
| |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце реєстрації: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата народження (рік, число, місяць): |
|----------------------------------------------------------------|
|Місце народження: |
|----------------------------------------------------------------|
|Паспорт: серія N , виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Закордонний паспорт (за наявності): серія N ,|
|виданий |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса встановлення АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Дозвіл на експлуатацію АРС, |
|що потребує продовження (N та дата видачі) |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту
аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на
експлуатацію АРС гарантую.

Заявник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(2) Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації
українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі
документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за
кордон (за наявності)).


Додаток 27
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниКОД МОРЗЕ

------------------------------------------------------------------
| Букви | |Цифри, знаки | |
|----------------------------+---------| розділу |-----------|
| латинської | української |Код Морзе| | Код Морзе |
| абетки | абетки | | | |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| A | А | ·- | 1 | ·---- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| B | Б | -··· | 2 | ··--- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| C | Ц | -·-· | 3 | ···-- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| D | Д | -·· | 4 | ····- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| E | Е | · | 5 | ····· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| F | Ф | ··-· | 6 | -···· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| G | Г, Ґ | --· | 7 | --··· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| H | Х | ···· | 8 | ---·· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| I | І, Ї | ·· | 9 | ----· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| J | Й | ·--- | 0 | ----- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| K | К | -·- | | |
|--------------+-------------+---------| | |
| L | Л | ·-·· | | |
|--------------+-------------+---------+-------------------------|
| M | М | -- | (в цифрових текстах) |
|--------------+-------------+---------+-------------------------|
| N | Н | -· | 9 | -· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| O | О | --- | 0 | - |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| P | П | ·--· | | |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| Q | Щ | --·- | (.) | ······ |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| R | Р | ·-· | (,) | ·-·-·- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| S | С | ··· | (/) | -··-· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| T | Т | - | (?) | ··--·· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| U | У | ··- | (!) | --··-- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| V | Ж | ···- | (:) | ---··· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| W | В | ·-- | (;) | -·-·-· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| X | Ь | -··- | [ ( ] [ ) ] | -·--·- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| Y | И | -·-- | (') | ·----· |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| Z | З | --·· | (-) | -····- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| | Є | ··-·· | (') | ·-··- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| | Ч | ---· |знак розділу | -···- |
|--------------+-------------+---------+-------------+-----------|
| | Ш | ---- | (@) | ·--·-· |
|--------------+-------------+---------| | |
| | Ю | ··-- | | |
|--------------+-------------+---------| | |
| | Я | ·-·- | | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 28
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниФОНЕТИЧНА АБЕТКА


------------------------------------------------------------------
| Українська | Англійська |
|----------------------------------+-----------------------------|
| літера | слово | літера | слово |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| А |АНДРІЙ | A |ALPHA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Б |БОГДАН | B |BRAVO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| В |ВАСИЛЬ | C |CHARLIE |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Г |ГРИГОРІЙ | D |DELTA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ґ |ГУДЗИК | E |ECHO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Д |ДМИТРО | F |FOXTROT |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Е |ЕНЕЙ | G |GOLF |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Є |ЄВГЕН | H |HOTEL |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ж |ЖУК | I |INDIA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| З |ЗЕНОВІЙ | J |JULIETT |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| И |ІГРЕК | K |KILO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| І |ІВАН | L |LIMA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ї |ЇЖАК | M |MIKE |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Й |ЙОСИП | N |NOVEMBER |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| К |КІЛОВАТ | O |OSCAR |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Л |ЛЕВКО | P |PAPA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| М |МАРІЯ | Q |QUEBEC |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Н |НАТАЛКА | R |ROMEO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| О |ОЛЬГА | S |SIERRA |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| П |ПАВЛО, ПЕТРО | T |TANGO |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Р |РОМАН | U |UNIFORM |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| С |СТЕПАН | V |VICTOR |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Т |ТАРАС | W |WHISKEY |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| У |УКРАЇНА | X |X-RAY |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ф |ФЕДІР | Y |YANKEE |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Х |ХРИСТИНА | Z |ZULU |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ц |ЦЕНТР | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ч |ЧОЛОВІК | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ш |ШУРА | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Щ |ЩУКА | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ю |ЮРІЙ | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Я |ЯКІВ | | |
|--------------+-------------------+-------------+---------------|
| Ь |ЗНАК (ІКС) | | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 29
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


ВИТЯГ
з міжнародного Q-коду


------------------------------------------------------------------
|Q-КОД| Значення* |Q-КОД| Значення* |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRA |Моя станція... називається| QRY |Номер Вашої черги... |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRB |Відстань між нашими | QRZ |Вас викликає... |
| |станціями | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRG |Ваша точна частота | QSA |Сила Ваших сигналів... |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRH |Ваша частота змінюється...| QSB |Сила Ваших сигналів |
| | | |змінюється |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRI |Тон Вашої передачі... | QSD |Ваша маніпуляція має |
| | | |дефекти |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRJ |Ваші сигнали дуже слабкі | QSK |Я можу Вас слухати в |
|-----+--------------------------| |паузах між моїми |
| QRK |Розбірливість Ваших | |сигналами. Можете |
| |сигналів... | |переривати мене |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRL |Я зайнятий | QSL |Прийом підтверджую |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRM |Я відчуваю завади від | QSN |Я чув Вас (або...) на |
| |інших станцій | |частоті... |
| | |-----+-------------------------|
| | | QSO |Я можу зв'язатись... |
| | | |безпосередньо |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRN |Мені заважають атмосферні | QSP |Я передам... |
| |завади |-----+-------------------------|
|-----+--------------------------| QSU |Передавайте або |
| QRO |Збільшіть потужність | |відповідайте на цій |
| |передавача | |частоті (або на |
| | | |частоті...) |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRP |Зменшіть потужність | QSW |Я буду передавати на цій |
| |передавача | |частоті (або на |
|-----+--------------------------| |частоті...) |
| QRQ |Передавайте швидше | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRS |Передавайте повільніше | QSY |Перейдіть на іншу частоту|
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRT |Припиніть передачу | QSZ |Передавайте кожне слово |
|-----+--------------------------| |або групу двічі |
| QRU |Для Вас нічого нема | | |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRV |Я готовий | QTC |В мене є для Вас |
| | | |повідомлення |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRW |Прошу повідомити..., що я | QTH |Я знаходжусь в... (назва |
| |його викликаю | |пункту) |
| | |-----+-------------------------|
| | | QTR |Точний час... годин... |
| | | |хвилин... |
|-----+--------------------------+-----+-------------------------|
| QRX |Зачекайте | QUA |В мене є відомості від...|
| | | |(позивний сигнал) |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Скорочення Q-коду приймає форму питання, коли безпосередньо
за ним іде знак питання.


Додаток 30
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниВИТЯГ
з радіоаматорського коду


------------------------------------------------------------------
|Скорочення | Значення |Скорочення | Значення |
|або слово | |або слово | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ABT |Приблизно, коло |DSB |Двосмугова модуляція |
|-----------+------------------| |з подавленою |
|AC |Змінний струм | |частотою-носієм |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ADR, ADS |Адреса |DUPE |Повторний зв'язок |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AER, ANT |Антена |DWN |Нижче |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AFTER |Після |DX |Дальній зв'язок, |
| | | |рідкий кореспондент |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AGN |Знову |EME |Зв'язок з відбиттям |
| | | |від Місяця |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ALL |Все |ES |І (та) |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ALSO |Також |EX |Колишній (про |
| | | |позивний сигнал) |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AM |Час після опівночі|IN |В |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AM |Амплітудна |INFO |Інформація |
| |модуляція | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ANS |Відповідь, |INPUT |Потужність, що |
| |відповідати | |підводиться; вхід |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AR |Кінець передачі |FAIR |Хороша, ясна (про |
| | | |погоду) |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ARE |Є (множина) |FAX |Фототелеграф |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ARS |Аматорська |FB |Чудово, прекрасно |
| |радіостанція | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AS |Почекайте |FER, FOR |Для, за |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AT |До, в, при |FINE |Хороший, прекрасний |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AT FIRST |Спершу |FM |Частотна модуляція |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AT TIMES |Часами |FONE |Телефон |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AT LAST |Нарешті |FREQ |Частота |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|AWARD |Радіоаматорський |FROST |Мороз |
| |диплом | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BALUN |Узгоджуючий |GA, GD |Добрий день |
| |трансформатор | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BAND |Діапазон (смуга |GE |Добрий вечір |
| |частот) | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BCI |Завади |GL |Всього найкращого |
| |радіомовленню | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BCNU |Буду радий |GLD |Радий, задоволений |
| |зустріти знову | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BD, BAD |Поганий, погано |GM |Добрий ранок |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BEAM |Тип антени |GMT |Час за Грінвічем |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BEST |Найкращий |GND |Земля, заземлення |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BFR, BEFORE|Перед, до того |G |Давайте, починайте |
| | |-----------+---------------------|
| | |GOOD |Хороший |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BK |Закінчення |GP |Тип антени |
| |передачі | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BOX, POB |Поштова |GUHOR |Я Вас не чую |
| |(абонентська) | | |
| |скринька | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|BUT |Але, крім |HAM |Аматор - |
|-----------+------------------| |короткохвильовик, |
|BY |За посередництвом,| |який має передавач |
| |при допомозі | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|C |Градус Цельсія |HEAR |Слухати |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CALL |Позивний сигнал, |HF |Висока частота |
| |викликати | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CAN |Можу |HI |Вираз сміху |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CANT |Не можу |HOPE, HPE |Сподіваюсь |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CARD |QSL - листівка |HOT |Гарячий |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CFM |Підтверджую, |HQ |Штаб-квартира |
| |підтвердження | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CHEERIO |Бажаю успіху |HR |Тут |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CL |Закінчення |HVI |Тяжкий, сильні |
| |роботи станції | |(завади) |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CLD, CLG |Викликати |HW |Як справи, як мене |
| | | |чуєте? |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CLEAR |Ясно (про погоду) |HZ |Герц |
| |Чисто (про завади)|-----------+---------------------|
| | |I |Я |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CLOUDY |Хмарно |IARU |Міжнародний Союз |
| | | |радіоаматорів |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|C/O |При допомозі |IRC |Купон Міжнародного |
| | | |поштового Союзу |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|COAX |Коаксіальний |IS |Є |
| |кабель | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|COLD |Холодно |IT |Це |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CONDX |Умови проходження |ITU |Міжнародний Союз |
| |радіохвиль | |електрозв'язку |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CONGRATS |Поздоровлення |K |Передавайте |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|COPY, CPY |Приймати |KC, KHZ |Кілогерц |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CQ |Всім, всім |KN |Прошу передавати |
|-----------+------------------| |тільки станцію, |
|CU |До зустрічі | |яку викликали |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CUANG |Зустрінемось знову|KW |Кіловат |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CUL |Зустрінемось |LATER |Пізніше |
| |пізніше | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|CW |Телеграфна |LF |Низька частота |
| |передача | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|DC |Постійний струм |LID |Поганий оператор |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|DE |Від (перед |LOCAL |Місцевий |
| |позивним сигналом)| | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|DIRECT |Безпосередньо |LOG |Апаратний журнал |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|DR |Дорогий |SO |Так, так що |
| |(звернення) | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|LSB |Нижня бічна смуга |SOON, SN |Скоро |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|LSN |Слухати |SOLID STATE|Напівпровідниковий |
|-----------+------------------| |(виріб) |
|LTR |Лист | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|LUCK |Успіх, щастя |SRI, SORRY |Вибачте |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MC, MHZ |Мегагерц |SSB |Односмугова модуляція|
|-----------+------------------| |з подавленими |
|MEET |Зустрічати | |частотою-носієм та |
|-----------+------------------| |другою бічною смугою |
|MGR |Менеджер | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MIKE |Мікрофон |SSTV |Телебачення з |
| | | |повільною розгорткою |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MIN |Хвилина |STN |Станція |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MISD |Не прийняв, |STRONG |Сильно, сильний |
| |пропустив | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MODE |Клас |SURE |Впевненість, |
| |випромінювання | |будьте впевнені |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|MSG |Повідомлення |SW |Короткі хвилі |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NET |Радіоаматорська |SWL |Радіоаматор- |
| |мережа | |спостерігач, |
|-----------+------------------| |спостереження |
|NEW |Новий | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NEXT |Наступний |SWR |Коефіцієнт стоячої |
| | | |хвилі |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NIL |Нічого, для Вас |TEST |Випробування, |
| |нічого нема | |дослідна робота, |
|-----------+------------------| |змагання |
|NICE |Приємний, хороший | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NO |Ні |TFC |Регулярний |
| | | |радіозв'язок, обмін |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NOT |Не |TKS, TNX |Дякую |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NR |Біля, поблизу; |TO |До, в, на |
| |номер | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|NW |Тепер |TRCVR |Трансивер |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OB, OC, OM |Приятель, друг |TU |Дякую |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OK |Прийняв правильно,|TUBE |Лампа |
| |зрозумів | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OLD |Старий |TVI |Завади телебаченню |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ON |На |TX |Радіопередавач |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|ONLY |Тільки |TXT |Текст |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OP, OPR |Оператор |U, YOU |Ви, ти |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OR |Або |UFB,VFB |Дуже добре, чудово |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OUR, UR |Наш |UHF |НВЧ |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|OUTPUT |Вихідна |UNLIS |Нелегальна станція |
| |потужність, вихід | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PA |Підсилювач |UR |Ваш |
| |потужності | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PEP |Пікова потужність |URS |Ваші |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PSE |Будь ласка |USB |Верхня бічна смуга |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PSED |Задоволений, радий|UT |Всесвітній час |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PTT |Система |UTC |Всесвітній |
| |"натисни - говори"| |координований час |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|PWR |Потужність |VHF |УКХ |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|QRP |Станція малої |VIA |Через |
| |потужності | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|QRPP |Станція дуже |VOX |Система управління |
| |малої потужності | |від голосу |
| | | |оператора станції |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|QSL |Посилати QSL- |VY |Дуже |
| |листівку, |-----------+---------------------|
| |підтвердження |WARM |Тепло |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|QSLL |Свою QSL-листівку |WAVE |Хвиля |
| |вишлю після |-----------+---------------------|
| |отримання Вашої |WEAK |Слабкий |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|QUAD |Тип антени |WID, WITH |З |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|R |Прийняв правильно,|WIND |Вітер |
| |зрозумів | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RAIN |Дощ |WKD,WRKD |Працював, |
| | | |працювали |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RCD |Прийнято |WKG |Працюю, працюючий |
|-----------+------------------|WL, WELL |Добре |
|RCV |Приймаю | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RCVR, RX |Радіоприймач |WRK |Робота, робити |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RIG |Апаратура станції |WW |Весь світ, всесвітній|
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RPRT |Повідомлення |WX |Погода |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RPT |Повторити |XUSE |Вибачення |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RST |Оцінка сигналу |XTAL |Кварцевий, кристал |
| |станції | | |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|RTTY |Телетайп |XYL |Жінка |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SAE |Конверт із |YAGI |Тип антени |
| |заповненою |-----------+---------------------|
| |зворотною адресою |YES |Так |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SAME |Той же, такий же |YL |Дівчина |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SASE |Конверт із маркою |YOU |Ви, ти |
| |і заповненою |-----------+---------------------|
| |зворотною адресою |Z |Всесвітній час |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SIG, SIGS |Сигнал |73 |Найкраще побажання |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SK |Повний кінець |88 |Привітання та |
| | | |поцілунок |
|-----------+------------------+-----------+---------------------|
|SKED |Розклад роботи, | | |
| |зв'язок по | | |
| |домовленості | | |
------------------------------------------------------------------


Додаток 31
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниПОРЯДОК
утворення та структура позивних сигналів
розпізнавання аматорської радіостанції (АРС)


1. Позивні сигнали призначаються із використанням літер
латинської абетки.

2. Позивні сигнали АРС в Україні мають таку структуру:
1) префікс: дві літери (відповідно до міжнародного розподілу
UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно
дотримуватися послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому
префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям
АР Крим, префікси UU9 - аматорським радіостанціям м. Севастополь;
2) суфікс: дві або три літери (залежно від категорії АРС).

2.1. Перша літера суфікса позивного сигналу обов'язково
повинна відповідати ознаці адміністративно-територіального регіону
згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
|N з/п|Адміністративно-територіальний регіон|Перша літера суфікса|
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 1 |АР Крим та м. Севастополь | J |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 2 |Вінницька | N |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 3 |Волинська | P |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 4 |Дніпропетровська | E |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 5 |Донецька | I |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 6 |Житомирська | X |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 7 |Закарпатська | D |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 8 |Запорізька | Q |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 9 |Івано-Франківська | S |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 10 |Київська та м. Київ | U |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 11 |Кіровоградська | V |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 12 |Луганська | M |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 13 |Львівська | W |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 14 |Миколаївська | Z |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 15 |Одеська | F |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 16 |Полтавська | H |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 17 |Рівненська | K |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 18 |Сумська | A |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 19 |Тернопільська | B |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 20 |Харківська | L |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 21 |Херсонська | G |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 22 |Хмельницька | T |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 23 |Черкаська | C |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 24 |Чернівецька | Y |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 25 |Чернігівська | R |
------------------------------------------------------------------

2.2. Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома
літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для
індивідуальних АРС (A-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

2.3. Третя літера суфікса - одна з такої послідовності: A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y, Z.

3. АРС індивідуального та колективного користування
призначаються позивні сигнали з трьома літерами в суфіксі АРС
індивідуального користування першої категорії за бажанням власника
може бути призначено позивний сигнал з двома літерами в суфіксі.
Приклади позивних сигналів АРС:
1) індивідуального користування для Запорізької області:
UR5QAA, UR5QAB, ..., UR5QAZ, UR5QBA, UR5QBB, ..., UR5QBZ і т.д.;
2) індивідуального користування першої категорії за бажанням
власника з двома літерами в суфіксі для Житомирської області:
UR5XA, UR5XB, ..., UR5XZ і т.д.;
3) колективного користування для Рівненської області: UR4KWA,
UR4KWB, ..., UR4KWZ, UR4KXA, UR4KXB, ..., UR4KXZ і т.д.

4. Для ретрансляторів аматорського радіозв'язку позивні
сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів.
Перша літера суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці
області згідно з таблицею 1, а друга літера суфікса позивного
сигнала визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор
(V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц).
Наприклад, для Сумської області: UR0AVA, ..., UR0AVZ
(для смуги частот 144 МГц); UR0AUA, ..., UR0AUZ (для смуги частот
430 МГц).

5. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються
регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України і
мають таку структуру:
1) дві літери (US);
2) одна літера (ознака області згідно з таблицею 1);
3) порядковий номер, починаючи з 1.
Наприклад, для Луганської області: US-M-1, US-M-2 і т.д.

6. СПС мають таку структуру:
1) префікс: дві літери (EM, EN, EO) та одна або декілька
цифр;
2) суфікс: одна, дві, три або чотири літери.

6.1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише
у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири літери в
суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у разі використання
абревіатури назв (IARU, ARDF тощо).

6.2. Колективним АРС у складі українських наукових експедицій
в Антарктику призначаються СПС із серії EM1A, ..., EM1Z. АРС
індивідуального користування, які входять до складу українських
наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії
EM1AA, ..., EM1ZZ, EM1AAA,..., EM1ZZZ або з додаванням префікса
EM1 перед власним позивним сигналом.
СПС серії EM5 призначаються тільки для відзначення заходів,
що проводяться під егідою ЛРУ.
СПС EM5HQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись
для щорічної участі команди ЛРУ в IARU Championship.
СПС EM5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу
товариства сприяння обороні України.
СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.

7. УПС мають таку структуру:
1) префікс: дві літери (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і
одна цифра (1-0);
2) суфікс: одна літера, що відповідає літері-ознаці області
для постійних позивних сигналів АРС в Україні.

8. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності
використання префіксів, а також утримуватись від використання
позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні
вирази, лайку або є загальноприйнятими скороченнями в галузі
радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).


Додаток 32
до Регламенту аматорського
радіозв'язку України


Форма АЗ-10


ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію
аматорської радіостанції (АРС)
з використанням СПС (УПС)


Відомості про заявника:

------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта господарювання: |
| |
|Код за ЄДРПОУ: |
|----------------------------------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: |
|Реєстраційний номер облікової картки платника |
|податків (серія та номер паспорта (1)): |
|----------------------------------------------------------------|
|Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): |
|----------------------------------------------------------------|
|Банківські реквізити: рахунок N МФО |
| |
|Банк |
|----------------------------------------------------------------|
|Категорія оператора АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Постійний позивний сигнал АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса встановлення АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Позивний сигнал, який планується до використання: |
|----------------------------------------------------------------|
|Необхідний період використання СПС (УПС): |
|----------------------------------------------------------------|
|Мета використання СПС (УПС): |
|----------------------------------------------------------------|
|Примітки (2:) |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон: дом. , служб. , моб. |
------------------------------------------------------------------

Заявник зобов'язується здійснити оплату робіт УДЦР з
підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з
використанням СПС (УПС).

Заявник ____________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Рішення про призначення радіоаматору ____________________________
СПС (УПС) ______________________________________________________.

Уповноважена особа __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N ________

_______________
(1) Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті.
(2) Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та
інші.


Додаток 33
до Регламенту аматорського
радіозв'язку УкраїниДОЗВІЛ
на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)
з використанням спеціального (укороченого)
позивного сигналу (СПС/УПС)
N ___________

Термін дії: з ____________ року по ____________ рік


------------------------------------------------------------------
|Відомості про АРС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник АРС | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Засновник колективної АРС | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Постійний позивний сигнал АРС | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Адреса встановлення АРС | |
|----------------------------------------------------------------|
|Відомості про призначений СПС: |
|----------------------------------------------------------------|
|Призначений СПС | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Мета використання СПС | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Особливі умови дозволу | |
------------------------------------------------------------------

Уповноважена особа УДЦР __________ ____________________________
(підпис) (прізвище)

М.П.

Дата видачі:

hit counter

    © ЯR Studio, 1999-2018