bobman.gif (2436 bytes)

Н О В И Н И

bobman.gif (2436 bytes)

50 MHz

Вельмишановнi колеги!

Багаторiчна спiвпраця  ЛРУ з "Укрчастотнаглядом" ще раз наблизила   украиiнских радiоаматорiв на один крок до  "продвинутих" радiоаматорських   органiзацiй свiту. 11 жовтня 2001 р. пiдписано Положення "Про порядок використання Службою аматорського радiозв"язку дiапазону 50,080 - 50,280 МГц" (N 7-16-4370/6611).
Вiд попереднього Положення (N 7-16-192/770 вiд 19.02.98 г.) воно вiдрiзняеться тим, що дозволяеться працювати на 50 МГЦ  В УСIХ ОБЛАСТЯХ УКРАIНИ на вториннiй основi, при умовi, вiдсутностi перешкод телебаченню.
Лiцензiя видаеться радiоаматорам ПЕРШОI категорii  (потужнiсть 10 Ватт).
Бiльш детальнiше з  Положеннням (порядок видання лiцензii, частотний розподiл та iншi питання) Ви  зможете ознайомитись в мiсцевих ДIЕ пiсля 1-го листопада цього року, коли це положення вступить в дiю на мiсцях.
Виконком ЛРУ й надалi  буде працювати над впровадженням в життя i iнших питань, пiднятих на конференцii ЛРУ
.

73! Вiктор Бобров (UT3UV)
вiце-президент ЛРУ


(14-10-2001)

 

UZ8RR_Updated: четверг, 08. Ноябрь 2001