Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор),
яка підлягає реєстрації Укрдержреєстром (постанова КМУ від 19 грудня 2012 № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання»).

Законодавство:
v ст. 18 Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року № 4572-VI;
v ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-IV;
v ч. 2 Розділу II Наказу Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

Види символіки громадської організації:
v Емблема
v Прапор


Що таке торгова марка (ТМ)
і що таке знак для товарів і послуг?
Торгова марка (ТМ) та знак для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплене лише останнє. Загалом це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників
.

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/20f573d8a0439bc11dcb132ca4891f0c/symvolika_gromadskyh_organizaciy/
 

Символіка — сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо. СИМВО?ЛІКА, и, жін.
1. Умовне відображення подій, явищ, понять, ідей і т. ін. за допомогою умовних знаків — символів; символічне значення, яке надається чому-небудь
.

Звернімося до тлумачного словника.
Символ – це знак, умовне позначення якогось предмета, явища, ідеї.
Символіка – умовне відображення подій, явищ, понять за допомогою умовних знаків, символів.Емблема - прикраса зі змістом
Носить символічний характер і використовується не для продажу, а більше для ідеї.
Емблема - умовне зображення будь-якого поняття, ідеї (з грецької - «рельєфне прикраса»).
Ті емблеми, які ми бачили разом з вами - а найчастіше це емблеми спортивних клубів, родів військ, університетів і факультетів - нагромаджені графічними елементами. Складні деталі, кілька кольорів - вся ця насиченість характерна для емблеми, ні не для логотипу або фірмового знака.
Чим відрізняється логотип-Торгова марка (ТМ) від емблеми? Графічна різниця в тому, що першому не обов'язково мати глибинний сенс, а головне - стати впізнаваним і запам'ятовується, то емблема може дозволити собі велику палітру кольорів, зображень та інших елементів заради вираження сенсу, через якого вона і створювалася.

До того ж у них різні завдання: логотип ідентифікує вашу компанію, товар, послугу, а емблема символізує ідею різних структур та об'єднань

 
hit counter

--

Updated: вторник, 04. мая 2021