"Закон для раба - необходимость"  (Бисмарк)


Зразок "УГОДИ"
між "Регіональними відділеннями ЛРУ" та "Обласними спорткомітетами"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник управління з питань фізичної культури і спорту
______________________________
обласної державної адміністрації
__________ __________________
(підпис)             (прізвище)
“___” ___________ 2001 року
"ЗАТВЕРДЖУЮ”
Голова _________________________
відділення Ліги радіоаматорів   України
___________ ____________________
( підпис )                      ( прізвище )
“_____” ___________ 2001 року
У  Г  О  Д  А
 
Управління з питань фізичної культури і спорту Чернігівської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління _________________ , надалі "Управління" з однієї сторони, та Чернігівським відділення Ліги радіоаматорів України, в особі Голови відділення Свистельника О.Г. , надалі "ЛРУ", з іншої сторони, уклали цей договір про співробітництво і беруть на себе наступні зобов'язання:
1. УПРАВЛІННЯ
1.1. Визнає ЛРУ єдиним органом керівництва та координації радіоспорту в Ченігівській області.
1.2. Сприяє розвитку радіоспорту в області.
1.3. Частково фінансує спортивну роботу ЛРУ, передаючи кошти передбачені кошторисом на проведення спортивних заходів.
1.4. Відстоює інтереси ЛРУ в державних, спортивних та інших організаціях.
1.5. Присвоює спортивні розряди та спортивні звання за поданням ЛРУ.
1.6. Надає методичну та організаційну допомогу ЛРУ в проведенні змагань, навчально-тренувальних зборів, семінарів, підготовки спортсменів та формування збірних команд області, навчально-спортивної та оздоровчої роботи.
1.7. Сприяє дотриманню та виконанню всіма членами ЛРУ статутних положень.
1.8. Надає ЛРУ наступні повноваження:
- вирішувати питання, які стосуються розвитку радіоспорту в області;
- репрезентувати інтереси ЛРУ в регіональних, всеукраїнських, міжнародних організаціях;
- організовувати та проводити змагання, навчально-тренувальні збори, атестаційні семінари, здійснювати підготовку спортсменів та формування збірних команд області з радіоспорту, проводити навчально-спортивну та оздоровчу роботу;
- разом з управлінням фізичної культури і спорту контролювати діяльність клубів, секцій та інших організацій, які функціонують у галузі радіоспорту в області.
1.9. Здійснює контроль за реалізацією наданих ЛРУ повноважень, згідно чинного законодавства України.
 
2. ЛРУ
2.1. Вирішує питання, які стосуються розвитку радіоспорту в області, розширяє мережу радіоклубів, секцій, дбає про розвиток матеріальної бази ЛРУ.
2.2. Організовує та проводить змагання, конференції, семінари тренерів, суддів, спортсменів та інші свої заходи на належному організаційному та професійному рівні. Надає Управлінню календарний план основних заходів (змагань) з радіоспорту в області на наступний рік.
2.3. Проводить наукову, методичну та просвітницьку роботу серед радіоаматорів області.
2.4. Надає Управлінню подання на присвоєння спортивних розрядів та спортивних звань спортсменам області.
2.5. Удосконалює систему підготовки тренерів, суддів, спортсменів.
2.6. Координує та контролює діяльність радіоклубів та інших організацій, які є членами ЛРУ.
2.7. Популяризує, пропагандує радіоспорт, фізичну культуру та спорт, національні звичаї та традиції серед населення області.
2.8. Звітує перед Управлінням, як органом державного управління фізичної культури та спорту по встановленій формі, у відведені терміни - про діяльність ЛРУ.
Даний договір дійсний з моменту його підписання на _____ років.

 


Шановнi колеги!
Дуже велике прохання до регiональних керiвникiв! Якомога скорiше портiбно затвердити цю "Умову" на мiсцях та ще скорiше надiслати затверджену "Умову" в Виконком ЛРУ п. Вiктору Боброву для подальшого перетворення ii в життя.   Спасибi Вам за те, що зробите.
Порада по збереженню тексту "Угоди".
Для збереження тексту "Угоди" на Вашому компi потрiбно:
1. По самому тексту кликнути мишкою для активiзування тiла листа.
2. Нажати клавiши  CTRL + A. Текст листа повинен стати чорним.
3. Нажавши клавіши CTRL + C. ви текст листа заносите в ОБМIННИЙ БУФЕР.
4. Далi відкрийте любий текстовий редактор (NotePad, WordPad, Word95-97-2000)
5. В ньому вiдкрийте нову сторiнку (файл).
6.Перенесiть збереженний текст з ОБМIННОГО БУФЕРА, нажавши клавiши CTRL + V
7.Далi збережiть цей текст, давши йому iм'я i.... працюйте з ним далi.
БАЖАЮ УСПIХУ! 73! UZ8RR
UZ8RR_Updated: среда, 07. Ноябрь 2001