З А К О Н И   У К Р А Ї Н И
Велика подяка Віктору Івановичу Пащенко UT2UQ за розробку та зібранню документації для ЛРУ

 

 

 

 

NEW  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637

 

 NEW  Пащенко В.І. Розробка фінансового бюджету громадського радіоаматорського об’єднання. Методичні рекомендації. – К.: 2014, - 13 с.

 

Корисні поради  для обласних відділень по проведенню зібрань, конференцій

 

Методичні рекомендації
для складання порядку денного та супутніх документів засідання колегіального керівного органу громадського радіоаматорського об’єднання
(Файл DOC)

 

Методические рекомендации «Планування та розробка плану основних заходів громадського радіоаматорського об’єднання» (Файл DOC)

 

Корисні поради  для обласних відділень по розробці нового Статуту (Устава)

 

Рекомендації щодо розробки статутів громадських об'єднань
(Документ в формате DOC)

 

Рекомендації щодо розробки статутів громадських об'єднань
(Документ в формате HTML)

 

Специфіка мовного оформлення документа.  Файл .DOC

 

 


 

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ (Формат DOC)

 

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ (Формат HTML)

Додаток 1
до Регламенту аматорського радіозв'язку України (Формат DOC)


ЗМІНИ
до Регламенту аматорського радіозв’язку України (Формат DOC)

 

МЕТОДИЧНА ПАМ’ЯТКА «НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ»

 

Рекомендації щодо розробки статутів громадських об'єднань

 

Роз’яснення Державної реєстраційної службі України щодо місцевих осередків громадських організацій зі статусом юридичної особи

 

Як розуміти новий закон про громадські об'єднання

 


 

1. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про громадські об'єднання

 

2. ПОРЯДОК
реєстрації символіки громадського об’єднання

 

3. З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

4. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 

5. З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

 

6. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про доступ до публічної інформації

 

7. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних

 

8. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про звернення громадян

 

9. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про поштовий зв'язок

 

10. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про фізичну культуру і спорт

 

11. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист прав споживачів

 

12. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про радіочастотний ресурс України

 

13. З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про телекомунікації

 

14. Типова інструкція з діловодства

 

15. Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання»

 

16. Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

 

17. ПОРЯДОК
ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

18. ПОЛОЖЕННЯ
про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях

 

19. І Н С Т Р У К Ц І Я
про порядок розгляду і вирішення звернень та
особистого прийому в органах прокуратури України

 

20. ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА УНІВЕРСАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.08 2013 р. за № 506

 

21. Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

 

22. Цивільний кодекс України

23. Господарський кодекс України

24. Кодекс законів про працю України

25. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

26. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003
“Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”

 

27. Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій

 

28. Роз’яснення ДПC про податок громадських об’єднань за новим законом

 


 


free hit counter
hit counter

2013 ЯR Web studio UZ1RR

 

Мандрівка Україною, путешествия, Украина, Україна, Сумська обл., Сумская обл., Охтирка, Ахтирка, мапи, карты, фото, церковь